דלג לתוכן

הנסון בקהילה ובסביבה

חברת הנסון ישראל, חברת הבת של קבוצת היידלברג Heidelberg Cement הבינלאומית, מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על הסביבה במסגרת פעילותה.החברה רואה באחריות הסביבתית חברתית יעד אסטרטגי ראשון בחשיבותו, ועשייתה בתחום זה כוללת הובלת מהלכים למזעור ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, תוך התחשבות בצורכי הסביבה הסמוכה למפעליה ולמחצבותיה והקשבה לצורכי הקהילות המתגוררות בסמיכות לפרויקטים שבהם היא פעילה.

חזון ויעוד

חברת היידלברג וחברות הבת שלה פועלות לפי תכנית אסטרטגית סביבתית ארוכת טווח לקידום נושא הקיימות. במסגרת התכנית החברה הציבה יעדים אסטרטגיים לשנת 2020, בהם מקסום הבטיחות והגהות בעבודה, שמירה על המגוון הביולוגי באזור המחצבות, שימוש בדלקים חלופיים ומזהמים פחות, טיפול ירוק בפסולת וקידום בנייה בת-קיימא.
החברה רואה באחריות הסביבתית - חברתית יעד אסטרטגי ראשון בחשיבותו, ומובילה מהלכים למזעור ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, תוך התחשבות בסביבה הסמוכה למפעליה ולמחצבותיה והקשבה לצורכי הקהילות הסמוכות.  
הנסון פועלת בהתאם לתקנים המחמירים ביותר בתעשייה והיתה בין הראשונות לקבל בברכה את מערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי הנוגעת למפעלי בטון, אספלט ומחצבות. 
החברה עברה את תהליך ההסמכה וקיבלה את אישור מכון התקנים שלפיו היא עומדת בדרישות הגבוהות של תו התקן ISO 9002. 
חברת היידלברדג חברה ב'מועצת העסקים העולמית לפיתוח בר-קיימא' (WBCSD) והיא אחת המייסדות של 'תעשיית מלט בת-קיימא' (CSI).
החברה מובילה מהלכים הנוגעים לפיתוח בר-קיימא ומחויבת לפעול בהתאם לחקיקה הסביבתית המקומית והבינלאומית. החברה פועלת לשפר את ביצועיה בתחום האחריות הסביבתית באמצעות יזמות מתאימות, רגולציה, הקצאת משאבים והכשרת העובדים. 

מניעת אבק ומניעת רעש

חברת הנסון מבצעת ניטורי אבק מרחף במפעלים ובסביבתם, במטרה לוודא כי המפעלים עומדים בתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פעילותה, הנסון מפעילה שואבי אבק תעשייתיים ומערכות ערפול מים אוטומטיות כדי לשמור על אוויר נקי.

טיפול מונע במוקדי רעש: חברת הנסון נעזרת בחברות המתמחות במדידה ובטיפול מונע במוקדי רעש סביבתי במחצבות מגדל צדק וחנתון. החברות מתקינות בולמי רעש חכמים ונקודתיים במוקדי הרעש, וכך מפחיתות את עצמת הרעש באופן מיטבי.

הרטבת צירים: בחודשי הקיץ דרכי העפר במחצבות הנסון מורטבות באמצעות מכליות מים, למניעת פיזור אבק.

שקיפות: על פי נוהל, מדי שבוע חברת הנסון מבררת עם תושבי האזור מה רמת הרעש וזעזועי הקרקע.

שיפורים בשינוע: משאיות ההובלה של חברת הנסון מכוסות בברזנט ונאטמות בסגירה חשמלית, למניעת פיזור אגרגטים וחומרי גלם אחרים בעת ההובלה.

שימוש במטאטא כביש: חברת הנסון מבצעת ניקיונות משלימים של אבק ברחובות הסמוכים למפעליה.

שיקום מחצבות

החברה פועלת יחד עם 'הקרן לשיקום מחצבות' לשיקום אתרי חציבה שבהם הפעילות הסתיימה.

מחצבת מגדל צדק

מועצת דרום השרון מקדמת תכנית שיקום מהפכנית למחצבת מגדל צדק. בהתאם לתכנית השיקום, מתקני המחצבה יועברו אל בור החיצוב עצמו. כתוצאה מכך תצומצם השפעת פעילות מתקני המחצבה על הסביבה.
השטחים המפונים יועברו למִנהל מקרקעי ישראל ובשטחם יוקם פארק תעשייתי שיהווה מקור תעסוקה לתושבי האזור.     
בהמשך, שטח המחצבה יוסב לשני מאגרי מים גדולים, לטובת הזרמת עודפי מים לאקוויפר החוף. על שטח המחצבה הוחלה תכנית מתאר ארצית למשק המים ולאיגום והחדרת מים (תמ"א 34). 
לפי עיקרי התכנית, מי השיטפונות של נחל שילה ינותבו לבור חציבה אחד שיתפקד כמאגר. הבור השני יאגור עודפים עתידיים של מי התפלה, זאת תוך ניצול מהירות החדירה של המים לאקוויפר ההר מבורות החציבה וניצולם המרבי.
בשטחים המפונים יבוצע שיקום נופי, שבמסגרתו יוקם פארק ירוק הכולל שבילים להולכי רגל ולאופניים.

מחצבת הר חנתון

תכנית השיקום של מחצבת הר חנתון כוללת יישור מדרגת החציבה התחתונה לגובה של מאה שישים וחמישה מטרים מעל פני הים, פינוי מערך המתקנים, ניקוי מדרגות החיצוב ממצבורי חומר גלם ונטיעת עצים ומטפסים על גבי מדרגות החיצוב.
הסדרת פני השטח במחצבה תתבצע לפי הוראות תמ"א 14 ותכלול פירוק וסילוק מתקני האתר; מניעת מפגעים בטיחותיים; טיפול ליישור ולהחלקת השטח כולל מדרגות החיצוב; מניעת מפולות במדרגות החיצוב ומילוי שקעים ובורות.
בשטח המיועד למילוי בעזרת אדמה שאריתית, תתאפשר הטמנה של פסולת בניין.