דלג לתוכן
בטון מובא
בטון דחוס
Mayco Flow Concrete
בטון מובא בדרגות חוזק ב-20 עד ב-50 ובדרגות סומך S6 עד S8 בעל רמת עבידות גבוהה ביותר ותכונות זרימה משופרות

ייעוד

יישום

שימושים מבניים רגילים בתנאי יציקה מיוחדים (מגבלות ציפוף, צפיפות זיון, אלמנטים דקי דופן, תקרות כריך) או יציקות משאבות קטנות קוטר ("מייקו") וקווי צינורות ארוכים.
נדרשת הקפדה על סומך המתאים לתנאי השאיבה ולמידות האלמנט (בתנאי יציקה קשים וחוסר אפשרות לריטוט מכני מומלץ להשתמש ב"סופר דחוס").
מוצר מס' 34

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור:  בטון מובא בדרגות חוזק ב-20 עד ב-50 ובדרגות סומך S6 עד S8 בעל רמת עבידות גבוהה ביותר ותכונות זרימה משופרות.
  דחוס – אגרגט מירבי 14 מ"מ ("עדש")
  סופר דחוס – אגרגט מירבי 9.5 מילימטר (" ללא עדש")
 • ייעוד: שימושים מבניים רגילים בתנאי יציקה מיוחדים (מגבלות ציפוף, צפיפות זיון, אלמנטים דקי דופן, תקרות כריך) או יציקות משאבות קטנות קוטר ("מייקו") וקווי צינורות ארוכים.
 • שימה: בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף), משאבה במשאבת מייקו ובקווי צינורות ארוכים.
 • יישום: נדרשת הקפדה על סומך המתאים לתנאי השאיבה ולמידות האלמנט (בתנאי יציקה קשים וחוסר אפשרות לריטוט מכני מומלץ להשתמש ב"סופר דחוס").
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 02.
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

 ב-20

 ב-30

 ב-40

 ב-50

חוזק בגיל 28 יום
(מינ. מגפ"ס)

 ממוצע  23.0
 דוגמה בודדת  17.0

 ממוצע  33.0
 דוגמה בודדת  27.0

 ממוצע  43.0
 דוגמה בודדת  37.0

 ממוצע  53.0
 דוגמה בודדת  47.0

 ייעודים עיקריים

 • יציקות בתנאי נגישות קשים תוך שימוש במשאבות קטנות קוטר המופעלות בדחיסה  ( "מייקו ") ובקווי צינורות ארוכים
 • יציקת רכיבי מבנה דקי דופן ודרך פתחי יציקה צרים
 • יציקת רכיבי מבנה   אנכיים צפופי זיון
 • יצירת  תקרות כריך בעלות מילוי בלוקים  וארגזי פוליסטרין מוקצף ("קלקר")
 • יציקה בתנאים של מגבלות ציפוף הבטון
 • הצגת פני בטון ברמת גימור חלקה
 • גימור מחוספס ומסורק

סומך ועבידות

 S8 – S6 יציק ובעל תכונות זרימה משופרות

גודל אגרגט
מירבי

 "דחוס" – 14 מילימטר (" עדש ")
 "סופר דחוס" – 9.5 מילימטר ("ללא עדש")

שיטת ציפוף

 ריטוט מכני קל (פנימי או חיצוני) או ציפוף ידני

PDF להורדה
בטון דחוס
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
 • יש להגדיר מראש מה הוא חלק המבנה הנוצר ומה הוא קצב היציקה הרצוי (משאבות מייקו קצב שאיבה איטי)
 • ניתן לקבל בטון דחוס כי המוצר משולב עם בטון משופר אטימות, בטון משופר החלקה בטון מפוצה התכווצות ובתוספת סיבים.
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.
הדחוסים של "הנסון" - שם דבר, זורם ולא נעצר
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון 

 • א. בנוסף לפרטים הרגילים יוגדרו גם: ייעוד הבטון, שיטת ההובלה (משאבת מייקו או אחר), אורך צנרת השאיבה, קצב אספקה רצוי, משך המתנה משוער לכל ערבל, בעיות גישה ותמרון באתר . 
 • ב. במידת הצורך תכלול ההזמנה דרישה למוצר משולב של בטון דחוס עם בטון משופר אטימות, משופר החלקה, בלתי מתכווץ או בטון משוריין בסיבים.
 • ג. במקרה שקיימות דרישות נוספות יש להגדירן מראש
2 . מזג אוויר ותנאי סביבה
 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרויקט לבין נציג חברת "הנסון" . 
 • ב. בתקופת החורף יש להתארגן עוד לפני היציקה עם אמצעי הגנה נגד מי גשמים. 
 • ג. ביציקות לילה יש להכין מראש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.  
3. קבלת הבטון באתר
 • א. זיהוי הבטון-באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
 • ב. השלמת ערבול-במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה-ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה. 
 • ד. משך המתנה-משך ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לפרק זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון במפעל. סטייה מפרק זמן זה תתאפשר עפ"י תיאום טכנולוגי מראש עם נציגנו. 
 • ה. יש לבחון את הסומך בטביעת עין לפני תחילת הפריקה, סומך בטון מתאים הינו קריטי בבטון דחוס. 
 • ו. אישור קבלה-יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 
4. שימוש ויישום
 • א. תכנון היציקה - יש לתכנן מראש את כיוון התקדמות היציקה, נקודות שפיכת הבטון, שיטת הריסוס, מספר אמצעי הריסוס, מספר פועלים ומיקומם . 
 • ב. יש להניח את צנרת המשאבה באופן שימנע סתימות או היפרדות בבטון. אין לאפשר זוויות חדות, שינויי קוטר וכד'.
 • ג. לפני תחילת יציקת בטון דחוס במשאבות קטנות קוטר ("מייקו") יש "לשמן" את הצנרת בתערובת מלט-צמנט מתאימה להקטנת חיכוך. 
 • ד. יש לווסת את קצב השאיבה במשאבות קטנות קוטר ובקווי צינורות כן שזרימת הבטון תהיה רצופה וללא הפסקות ממושכות העלולות לגרום לסתימות. תפעול סתימות חייב להיות יעיל ומהיר . 
 • ה. ביציקת חלקי מבנה אנכיים (קירות, קורות גבוהות וכד') יש להבטיח זרימה ללא הפרעה של הבטון עד לתחתית התבנית תוך יציקה בשכבות אופקיות בגובה של עד 60 ס"מ כל אחת ותוך ציפוף רצוף של הבטון באופן שיבטיח חיבור בין השכבות. שיטת הריטוט תבטיח סילוק כיסי אוויר ובועות כלפי מעלה ולא כלפי פני התבניות. 
 • ו. שימה-שפיכת הבטון תתבצע באופן שימנע סגרגציה או נתזים כתוצאה מפגיעת זרם הבטון בברזל הזיון ו/או בתבנית. 
 • ז. כיסוי הברזל-יש להקפיד על כיסוי ברזל הזיון בשכבת בטון בהתאם לתכנית. 
 • ח. טפסנות-ביציקות בטון דחוס נדרשת תשומת לב מיוחדת לאטימות התבניות ועמידתן בעומד לחץ הבטון.
 • ט. פירוק הטפסנות-פירוק הטפסנות יתבצע רק במועד ובחוזק שנקבע ע"י המתכנן. 
 • י. במקרים בהם נדרש פירוק תבניות מהיר ניתן להשתמש בבטון מהיר התחזקות ממשפחת מוצרי "הנסון" שהינו מוצר ייעודי למטרה זו (ראה דף מידע וגיליון טכני של מוצר זה). 
 • יא. אשפרה ראשונית - יש להתחיל באשפרה מיד עם גמר החלקת פני הבטון ויישורו, במקומות בהם אשפרה במים אינה אפשרית, יש לכסות את פני הבטון הטרי היצוקים בשכבה אטומה מתאימה שתוכננה מראש (יריעות, תחליב אשפרה וכד'). 
 • יב. אשפרה מאוחרת - האשפרה תימשך 7 ימים, יש לתכנן את אמצעי האשפרה מראש. האשפרה תתבצע באחת השיטות המקובלות כמפורט להלן, כפוף לצורך, לאמצעים ולהוראות המתכנן: 
  • אשפרה באמצעות הרטבה במים בתדירות ובאופן שיבטיחו שמירת לחות הבטון. 
  • כיסוי ביריעות אטומות של פני הבטון שהורוו קודם לכן תוך הבטחת מניעת התאיידות 
  • שימוש בתחליב אשפרה  (Curing Compound) -כפוף לאישור המתכנן.