דלג לתוכן
בטון מובא
בטון "סומך יבש"
Low Slump Concrete
בטון מובא בדרגת חוזק ב-15 עד ב-50 בדרגות סומך נמוכות בהתאם לת"י 26 חלק 2 בטווח שבין V0 - V4 או בין S1 ל-S3

ייעוד

יישום

עבודות פיתוח ("אבן שפה", מעקות "ניו ג'רסי"), משטחים משופעים, רכיבים טרומיים ומוצרי בטון מתועשים.
יישום באמצעות יציקה וריטוט התואמים את האלמנט ודרגת הסומך. נדרשת התייחסות מיוחדת למשך העיכוב הנדרש.
מוצר מס' 36

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור:  בטון מובא בדרגת חוזק ב-15 עד ב-50 בדרגות סומך נמוכות בהתאם לת"י 26 חלק 2 בטווח שבין V0-V4 או בין S1 ל-S3.
 • ייעוד: עבודות פיתוח ("אבן שפה", מעקות "ניו ג'רסי"), משטחים משופעים, רכיבים טרומיים ומוצרי בטון מתועשים.
 • שימה: בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף), משאבה במשאבת מייקו ובקווי צינורות ארוכים.
 • יישום: בשפיכה ישירה במשאבה (לסומך S3 ומעלה במשאבות מתאימות), באמצעות כלי  מעביר (דוד מנוף בעל פתח רחב)
  יישום באמצעות יציקה בריטוט התואמים את האלמנט ודרגת הסומך . נדרשת התייחסות מיוחדת למשך העיכוב הנדרש
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601, המפרט הכללי לעבודות בניין, פרקים 02, 03, 13. לגבי בטון לגב אבן שפה ובטון לאבן שפה, המפרט הכללי לעבודות בניין פרקים 5, 40, 51.
הבטון מיוצר במפעלים מודרניים מתקדמים וממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

בטון "אבן שפה"

ב-15

ב-20

ב-30

ב-40

ב-50

ייעודים עיקריים

גב אבן שפה (V1-V2)

אבן שפה יצוקה
במכונה (V3-S3)

אבן שפה יצוקה במכונה (V3-S1)
מעקות ניו ג'רזי (S1-S3)
משטחים משופעים (3S)

מעקות ניו ג'רזי (S1-S3)
מסלולים וכבישי בטון
משטחים משופעים (S3)
רכיבים טרומיים מתועשים (V1-V4)

רכיבים טרומיים מתועשים (V1-V4)

רכיבים טרומיים מתועשים (V1-V4)

חוזק בגיל 28 יום
(מינ. מגפ"ס)

לא מוגדר

ממוצע  18.0
דוגמה בודדת  12.0

ממוצע  23.0
דוגמה בודדת  27.0

ממוצע  33.0
דוגמה בודדת  17.0

ממוצע  43.0
דוגמה בודדת  37.0

ממוצע  53.0
דוגמה בודדת  47.0

גודל אגרגט מירבי

14 מ"מ ("עדש") 14 מ"מ ("עדש")
25 מ"מ ("פוליה") לניו ג'רסי
14 מ"מ ("עדש") - לאחרים
14 מ"מ ("עדש") 14 מ"מ ("עדש") 14 מ"מ ("עדש")

אופן שימה

שפיכה ישירה שפיכה ישירה
שפיכה ישירה
משאבה - למשטחים משופעים (מחייב משאבה מתאימה)
שפיכה ישירה
שפיכה ישירה
כלי מעביר
שפיכה ישירה
כלי מעביר

שיטת ציפוף

ידני

אמצעים מכניים יעודיים -מכונת יציקה לאבן שפה

אמצעים מכניים יעודיים -במכונות אבן שפה ומעקות
ניו ג'רסי. 
מרטט מחט -משטחים משופעים.
אמצעים מכניים אינטנסיביים
-רכיבים טרומיים מתועשים.
מרטט מחט -משטחים משופעים. "מגמר"(Finisher) למסלולים
וכבישי בטון .
אמצעים מכניים אינטנסיביים -
רכיבים טרומיים מתועשים
אמצעים מכניים אינטנסיביים -רכיבים טרומיים מתועשים
אמצעים מכניים אינטנסיביים -רכיבים טרומיים מתועשים
PDF להורדה
בטון סומך יבש
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
 • משלוח בטון יבש מאפשר הובלה 80% מהנפח המירבי של בטון "רגיל" שניתן להעמיס בערבל.
 • יציקת בטון "יבש" מחייבת במקרים מסויימים אמצעי שימה מיוחדים וציוד לריטוט אינטנסיבי.
 • פירוט ודגשים  נוספים ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.
באמצעי ציפוף נכון, לסומך יבש - יתרון!
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. בנוסף לפרטים הרגילים יוגדרו גם: ייעוד הבטון, הסומך הרצוי, שיטת השימה, קצב הפריקה, אופן התמרון בפריקה (בנקודה אחת, תוך כדי נסיעה וכד') ומשך הפריקה . 
 • ב. במקרים בהם קיים מפרט מיוחד לעבודה יש להעבירו בכתב לצורך התאמת תערובת.
 • ג. יש לקחת בחשבון שמשלוח בטון יבש אינו מאפשר הובלה של יותר מ- 80% הנפח המירבי של בטון "רגיל" שניתן להעמיס בערבל. 
 • ד. אם קיימות באתר בעיות תמרון, יש ליידע את מנהל המפעל מראש.
2 . מזג אוויר ותנאי סביבה
 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרויקט ובין נציג חברת "הנסון". 
 • ב. ביציקת מעקות ניו ג'רסי לאורך כביש בו קיימת תנועה בעת היציקה יש להודיע מראש, ולתדרך את הנהג לגבי כל האספקטים של בטיחות. יש להגדיר מראש כיוון כניסה, כיוון תנועה וכיוון יציאה. 
 • ג. אם פריקת בטון לגב אבן שפה מתבצעת בנקודה מרכזית ממנה מובל הבטון באמצעים שבידי הקבלן, יש להבטיח תשתית מתאימה לפריקת בטון (משטח לא סופג, מופרד מהקרקע ומישורי ככל שניתן), ויש להמנע מפריקה תחת קרינת שמש ישירה. במקרה של חשש מגשם יש לדאוג מראש לאמצעי הגנה על הבטון עד השימוש בו. 
3 . קבלת הבטון באתר
 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין  (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת  הפריקה. 
 • ב. השלמת ערבול - במשך 3 דקות לפחות.
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה. 
 • ד. משך המתנה-משך ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לטווח זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון במפעל. במקרים מסוימים על פי דרישה מראש ניתן לקצר או להאריך משך זמן זה. 
 • ה. אישור קבלה-יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 
4 . שימוש ויישום
 • א. בטון לגב אבן שפה 
  • כמות הבטון מסוג זה הניתנת להובלה בערבל קטנה בכ 20% מכושר ההובלה המלא של הערבל בשל אופי התערובת. 
  • כמות המים בתערובת קטנה במיוחד ומותאמת לצרכי הלקוח בהתאם לאופי העבודה. 
  • פריקת הבטון באתר מתבצעת בערומי קרקע כמפורט בסעיף 2 ג' שלעיל.
  • בטון מסוג זה מסופק כתערובת גולמית ואין התחייבות לחוזקו. 
  • שימת הבטון וציפופו חייבים להתבצע בפרקי זמן קצובים, קצרים ככל שניתן. 
 • ב. בטון למשטחים משופעים
  • הובלת בטון בדירוג סומך של S3 במשאבה מחייבת תיאום מוקדם עם מפעיל המשאבה.
  • היציקה תתוכנן ותתבצע כלפי מעלה המדרון המשופע. 
  • קצב היציקה יותאם לקצב הסמכת הבטון לשם מניעת גלישה ו"קרעים" בבטון היצוק. במקרה של גלישה או קרעים יש להמתין להסמכת הבטון, יש לחזור ולצופף את הבטון באזור ה"קרעים". 
  • אם מותקנים סרגלי סימון, הם יסולקו בהתאם לקצב הסמכת הבטון. יש לחזור על הריסוס באזורים מהם סולקו הסרגלים. 
  • אמצעי הציפוף יהיה מרטט מחט.
  • יש להתחיל באשפרה ראשונית במועד המוקדם ביותר האפשרי. האשפרה תתבצע באמצעות הרטבה חד פעמית של פני הבטון וכיסויו בשכבה אטומה שתוכננה מראש (יריעות או תחליב אשפרה).
  • האשפרה המאוחרת תימשך 7 ימים, ובמהלכה יש להבטיח מניעה מירבית של אבדן רטיבות מפני הבטון. 
 • ג. בטון לרכיבים טרומיים בתעשייה, לאבן שפה יצוקה במכונה ולמעקות ניו ג'רסי.
  • כמות הבטון מסוג זה הניתנת להובלה בערבל קטנה בכ- 20% מכושר ההובלה המלא של הערבל. 
  • סומך הבטון הרצוי ורמת העבידות הנדרשת ספציפיים לכל תבנית, לכל מכונת יציקה ולכל אמצעי ריטוט. לפיכך כמות המים לתערובת תיקבע באופן ניסיוני במשלוח הבטון הראשון. 
  • מנהל היציקה מטעם הלקוח אחראי לתזמון מתאים של משלוחי בטון באופן שימנע המתנות ויבטיח רצף יציקה. 
  • יש להתחיל באשפרה ראשונית מיד בגמר הריסוס (אין מניעה מלהניח עליו כיסוי באופן מיידי). יישום תחליב אשפרה יתבצע רק באישור המתכנן משיקולים של הידבקות שכבות בטון משלימות. 
  • משך האשפרה המאוחרת של רכיבים טרומיים ייקבע בהתאם לשיקולים הטכנולוגיים של המפעל המייצר.