בטון
בטון קל לשימושים מבניים
Light Weight Concrete
בטון מובא בדרגת חוזק ב-20 או ב-30, בעל מסה סגולית מרחבית ("משקל מרחבי") נמוכה מ-1800 ק"ג/מ"ק

ייעוד

יישום

שימושים מבניים (קונסטרוקטיביים) או מבניים-למחצה, בהתאם לדרישות מיוחדות של מתכננים, לצורך הפחתת עומסים.
נדרשת הקפדה על שימה וריטוט זהירים כי התערובת רגישה לסגרגציה.
מוצר מס' 8 ב'
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: בטון מובא ב דרגת חוזק ב-20 או ב-30 בעל מסה סגולית מרחבית משקל מרחבי נמוכה מ 1800 ק"ג/מ"ק.
 • ייעוד: שימושים מבניים קונסטרוקטיביים מבנים למחיצה, בהתאם לדרישות המיוחדות של מתכננים, לצורך הפחתת עומסים.
 • מרכיבי התערובת: צמנט, אגרגטים קלים ומוספים כימיים.
 • שימה: בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה.
 • יישום: נדרשת הקפדה על שימה בריטוט זהירים כי התערובת רגישה לסגרגציה.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: אינו מוגדר בתקנים הישראלים, מיוצר בהתאם למפרטים מיוחדים והתקן האירופאי EN-206.
  אספקת בטון קל מותנית בקבלת אישור מוקדם של המתכנן.
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

ב-20

ב-30מסה סגולית מרחבית (ק"ג/מ"ק)
בבטון הקשוי

1700-1600

1800-1700חוזק בגיל 28 יום
(מינ. מגפ"ס)

ממוצע          23.0
דוגמה בודדת  17.0

ממוצע           33.0
דוגמה בודדת  27.0 ייעודים עיקריים

יציקות השלמה המחייבות עומסים מופחתים:

 • רצפות
 • מהלכי מדרגות
 • קירות
 • מעקות
 • טריבונות ליציעים
 • עיבויים ותוספות אחרות

דירוג סומך

S4 - S7

גודל אגרגט מירבי

14 מ"מ ("עדש")

שיטת שימה

 • שפיכה ישירה באמצעות שוקת או דוד (מנוף)
 • משאבה לדרגת סומך  S5 ומעלה
 • משאבת "מייקו" לדרגת סומך S6 ומעלה.

דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
 • הזמנת הבטון מחייבת הודעה מוקדמת לצורך היערכות תפעולית.
 • נדרשת הקפדה מיוחדת על אשפרה ברטוב למשך שבעה ימים לפחות לצמצום רגישות הסדיקה עקב התכווצות בייבוש.
 • במקרים של חיבור בין הבטון הנוצק הכל לבין בטון קיים יש לקבל התייחסות של המתכנן.
 • פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון: מזג האויר ותנאי הסביבה, קבלת הבטון באתר, שימוש ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה
PDF להורדה
בטון קל לשימושים מבניים
פחות כבד, אך מספיק חזק
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. הזמנת בטון קל לשימושים מבניים מחייבת העברת המפרט המיוחד של העבודה ו/או הערות, דרישות והנחיות המתכנן למסה סגולית המרחבית של הבטון הקשוי וחוזקו בלחיצה.
 • ב. סוג בטון זה מחייב היערכות תפעולית מיוחדת (הזמנת חומרי גלם מיוחדים) ולפיכך מתחייב מתן התראה של מספר ימים לפני מועד היציקה.
 • ג. בעת ההזמנה ״מסרו פרטים על אופן שימת הבטון באתר (שפיכה ישירה/משאבה/אחר), אורך הצנרת (במידה ומדובר במשאבת ״מייקו״), סומך הבטון הרצוי, משך הפריקה המשוער וקצב האספקה הרצוי.
 • ד. במידה וקיימות באתר בעיות גישה ו/או תמרון יש ליידע מראש את מנהל המפעל.

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרויקט לבין נציג חברת ״הנסון״.
 • ב. בתנאי מזג אוויר שרבי (רוח יבשה) בקיץ ובחורף קיים חשש להתייבשות הבטון שעלולה לגרום להופעת סדקים. לכן נדרשת התארגנות מתאימה במצבים כאלה.
 • ג. בתקופת החורף, במידה וקיים חשש לגשם, יש להתארגן מראש בהתאם.

3. קבלת הבטון באתר

 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע,׳י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
 • ב. השלמת ערבול - במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. משך המתנה - משך ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לפרק זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון במפעל. סטייה מפרק זמן זה תתאפשר רק עפ"י תיאום טכנולוגי מראש עם נציגנו.
 • ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע״ג תעודת המשלוח

4. שימוש ויישום

 • א. תכנון היציקה - יש לתכנן מראש את כיוון התקדמות היציקה, נקודות שפיכת הבטון, שיטת הריטוט, אמצעי הריטוט, מספר פועלים ומיקומם.
 • ב. מנהל היציקה - יש לקבוע מראש מנהל יציקה (מנהל עבודה, ראש קבוצה וכד') שהוא הנציג האחראי הנמצא בקשר עם נהג המערבל ומפעיל המשאבה/ מנוף.
 • ג. הכנות - במידה והבטון הקל לשימושים מבניים נוצק כשכבת השלמה לשכבת בטון קיימת יש להרוות את השכבה הקודמת במים לפני ״שום שכבת ההשלמה לשם מניעת ספיגת מים מהשכבה הנוצקת.
 • ד. שימה - תערובת הבטון רגישה לסגרגציה, יש להבטיח זרימה קלה של הבטון הטרי דרך פתח הכלי המעביר (״דוד״) במקרה של יציקה באמצעות מנוף ובצנרת המשאבה (בשימוש במשאבה יש "לשמן״ את הצנרת לפני תחילת היציקה בתערובת מלט צמנט - חול מתאימה להקטנת חיכוך ולהבטחת מניעת סתימות). אין לאפשר נפילת בטון בשפיכה ישירה מגובה של יותר ממטר אחד.
 • ה. ציפוף - יש לבצע ריטוט מיכני קל בזהירות. ריטוט יתר עלול לגרום לסגרגציה.
 • ו. אשפרה - יש לכסות את פני הבטון היצוק מיד עם סיום עיבודו. לבטון מסוג זה רגישות גבוהה לסדיקה פלסטית. יש לבצע אשפרה רצופה ברטוב, משך האשפרה יהיה ארוך ככל שניתן ובכל מקרה לא פחות מ-7 ימים. האשפרה תבטיח מניעת התייבשות פני הבטון.
 • ז. שחרור טפסנות - שחרור טפסנות ו/או העמסת רכיבי מבנה מבטון קל לשימושים מבניים יתבצע לאחר השגת ערכי חוזק כפי שנקבעו ע"י המתכנן (הקונסטרוקטור).
 • ח. מומלץ לעיין בנוסף גם באמור בגיליון הטכנולוגי בנושא ״בטון לשימושים מבניים יומיומיים״.
10