דלג לתוכן
בטון מובא
בטון עמיד שחיקה
Abrasion Resistant Concrete
בטון מובא מסוג ב-40 עד ב-50 בעל עמידות משופרת בשחיקה

ייעוד

יישום

יציקת משטחים אופקיים או משופעים המשמשים לתנועת אנשים, רכב גלגלי או זחלי (מלגזות, צמ"ה, רק"מ וכד') או משטחים באולמות תעשייתיים, אזורי עבודה ואחסון.
בשכבה אחת, בשתי שכבות רצופות או בשתי שכבות נפרדות. ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטי מחט ו/או סרגלי ריטוט, גימור בהחלקה באמצעות מחליק סיבובי ("הליקופטר"). נדרשת הקפדה על אשפרה מתאימה, מיקום מישקים ומועד ביצועם.
מוצר מס' 42

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: בטון מובא מסוג ב-40 עד בית 50 בעל עמידות משופרת בשחיקה.
 • ייעוד: יציקת משטחים אופקיים או משופעים המשמשים לתנועת אנשים, רכב גלגלי או זחלי (מלגזות, צמ"ה, רק"מ וכד') או משטחים באולמות תעשייתיים, אזורי עבודה ואחסון.
 • מרכיבי תערובת: צמנט, אגרגטים  עמידי שחיקה, מוספים ותוספים, פיגמנטים וסיבים (על פי דרישה).
 • שימה: בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.
 • יישום: בשכבה אחת, בשתי שכבות רצופות או בשתי שכבות נפרדות, ציפוף ועיבוד באמצעות מרטט מחט ו/או סרגלי ריטוט, גימור בהחלקה באמצעות מחליק סיבובי ("הליקופטר"). נדרשת הקפדה על אשפרה מתאימה מיקום מישקים ומועד ביצועם
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 50.
הבטון מיוצר במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

 סוג 01

 סוג 02

 סוג 03

 סוג 04


ייעוד ותנאי שירות
אנשים - תנועה קלה/בינונית אנשים - תנועה רבה
רכב גלגלי פלדה/זחלי - תנועה קלה
רכב גלגלי גומי - תנועה קלה
רכב גלגלי פלדה/זחלי - תנועה קלה

רכב גלגלי פלדה/זחלי - תנועה רבה
שיטה - 001
"שכבה אחידה"
שחיקה - 4.0 מ"מ
סוג בטון ב-30
שחיקה - 3.5 מ"מ
סוג בטון ב-40
שחיקה - 3.0 מ"מ
סוג בטון ב-40
לא ישים
שיטה - 002
"החדרה"
שחיקה - 4.0 מ"מ
סוג בטון ב-30
שחיקה - 3.5 מ"מ
סוג בטון ב-40
שחיקה - 3.0 מ"מ
סוג בטון ב-30
לא ישים
שיטה - 003
"שתי השכבות הרצופות"
שחיקה - 4.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-30
שחיקה - 3.5 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-40
שחיקה - 3.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-40
שחיקה - 2.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-50
שיטה - 004
"שתי השכבות המודבקות"
שחיקה - 4.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-30
שחיקה - 3.5 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-40
שחיקה - 3.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-40
לא ישים, למעט חריגים
שיטה 54
"שתי השכבות המופרדות"
שחיקה - 4.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-30
שחיקה - 3.5 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-40
שחיקה - 3.0 מ"מ
סוג בטון: שכבה תחתונה ב-30
שכבת הפנים ב-40
לא ישים, למעט חריגים
גודל אגרגט
מירבי
 לשכבה התחתונה - "פוליה" (25 מ"מ) או "עדש" (14 מ"מ)
 ביישום בשכבה אחת או לשכבת הפנים - 
"עדש" (14 מ"מ) 
PDF להורדה
בטון עמיד שחיקה
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש.
 • שיטת היציקה בהתאם לייעוד, חומרי הגלם נקבעים בדרך כלל במפרט המיוחד, על המזמין להציגם מראש לצורך התאמת התערובות.
 • בעת הזמנת בטון ליציקה בשיטת 2 השכבות הרצופות,יוגדרו נפח הבטון בכל משלוח בשכבת הפנים (שכבת השחיקה) יותאם לקצב הביצוע הצפוי.
 • פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.
בטון עמיד שחיקה - פתרון מוכח לכל משטח
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. הזמנת בטון עמיד שחיקה מחייבת העברת המפרט המיוחד של העבודה לחברת ״הנסון״ לצורך תכן מוקדם של תערובת הבטון ובחינת חומרי גלם מתאימים לרמת השחיקה הנדרשת.
 • ב. שימוש בחומרי גלם מיוחדים (אגרגטים, סיבים, פיגמנטים וכד') מחייב הערכות מיוחדת של המפעל ודורש הודעה מוקדמת מספקת.
 • ג. כמות הבטון בכל משלוח של שכבת שחיקה בשיטת שתי השכבות הרצופות תותאם לקצב הביצוע המתוכנן.
 • ד. יש לקיים פגישת תאום מוקדמת בין מנהל הפרוייקט לבין נציג ״הנסון״ בה יוגדרו שיטת השימה של השכבות השונות, קצב הספקה רצוי ומשך המתנה בין שכבה לשכבה, בעיות גישה ותמרון באתר וכד'.

2. מזג אויר ותנאי סביבה

 • א. אין לצקת בתנאי מזג אויר שרבי קיצוני או כאשר צפוי במהלך היציקה או אחריה מזג אויר חורפי סוער. גשם עלול לגרום להיווצרות שלוליות על פני שכבות הבטון הטרי או לפגוע ביכולת ביצוע החלקת פני שכבת השחיקה.
 • ב. במקרים בהם עבודות ההחלקה מתבצעת בשעות החשיכה יש להכין מראש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.

3. קבלת הבטון באתר

 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. במקרים של עבודה בשיטת 002 השכבות הרצופות נדרשת זהירות יתרה כיוון שמדובר ב-2 סוגי בטון שונים המסופקים לאתר בו זמנית.
 • ב. השלמת ערבול - במשך 3 דקות לפחות, במהירות סיבוב גבוה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. משך המתנה - יש להמנע מהמתנות ממושכות ובכל מקרה אין לחרוג מפרק זמן של 90 דקות. בשיטת שתי השכבות הרצופות יש להתאים את נפח הבטון בכל משלוח המיועד לשכבת השחיקה לקצב היציקה בפועל ובמידת הצורך להזמין משלוחי בטון מוקטנים.
 • ה. תוספת מרכיבים באתר - תוספת סיבים או פיגמנט באתר ע,׳י הקבלן תתבצע אך ורק בתאום מראש עם מפעל הבטון בעת קביעת הרכב התערובת. במקרים כאלה נדרשת השלמת ערבול כמפורט בסעיף ב' שלעיל. אין חב' ״הנסון״ אחראית לתכונות הבטון במקרים של תוספת מרכיבים שסופקו ע,׳י הלקוח באתר.
 • ו. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע״ג תעודת המשלוח.

4. שימוש ויישום

    
 •  א. יציקה בשכבה אחידה (שכבה אחת) - שיטה 001
  • לפני תחילת היציקה יושלמו כל ההכנות הנדרשות במפרט לגבי התשתית, אופן הפרדת הבטון מן התשתית, טפסנות, מישקים, אבזרים וכד,.
  • לפני תחילת היציקה יש לודא שקיימים באתר כל האמצעים הנדרשים לציפוף, החלקה ואשפרת הבטון.
  • ליציקה בשיטת השכבה האחידה נדרש בטון המבוסס על הרכב תערובת אחיד המתאים לרמת השחיקה הנדרשת.
  • שימת הבטון תתבצע בשלב אחד בהתאם לעובי הרצפה, או ב-2 שלבים, כאשר בשלב הראשון יוצקים עד גובה רשת הזיון העליונה ומייד לאחר גמר הציפוף מתבצעת השלמת שימת הבטון וציפוף נוסף דרך שתי השכבות לשם הבטחת חיבורן. לצורך כך,
  • יש להבטיח תהליך שלא יאפשר תחילת התקשרות הבטון שיושם בשלב הראשון עד גמר שימת השלב השני.
  • במקרים בהם הנחת רשת הזיון מתבצעת לאחר שלב היציקה הראשון, ניתן לבצע את הציפוף באמצעות סרגל ריטוט או מרטט מחט. במקרים בהם רשת הזיון מונחת ומקובעת לפני תחילת שימת הבטון יתבצע הריטוט באמצעות מרטט מחט בתנועות אנכיות באופן שיטתי ותוך התקדמות מכוונת להבטחת כיסוי כל השטח הנוצק.
  • לאחר ביצוע שימת הבטון בשכבה העליונה, יתבצע ריטוט נוסף באופן דומה, באמצעות מרטט מחט, דרך כל עומק חתך הבטון להבטחת חיבור בין 2 השכבות. מייד לאחר מכן יתבצע יישור הבטון באמצעות סרגל ויברציוני או סרגל ידני בכיוון התקדמות שיטתי.
  • מיד לאחר יישור הבטון יש לכסות אותו ביריעת פוליאתילן למניעת התאיידות מים מפני השטח ומניעת התפתחות סדקים פלסטיים. במידה ומתפתחים סדקים פלסטיים יש לחזור ולבצע ריטוט מקומי לסגירת הסדקים ולחזור וליישר את פני השטח ולכסותם מחדש.
  • ההחלקה במחליק סיבובי (״הליקופטר״) תתבצע במועד המתאים לכך, סילוק יריעות הפוליאתילן יתבצע אך ורק באזורים בהם מתבצעת פעולת ההחלקה.
  • מיד בגמר ההחלקה יורוו פני השטח במים ויכוסו ביריעות מתאימות לשמירת הרטיבות למשך 7 ימים. במקרה ויש צורך לנוע על פני הרצפה בגיל צעיר (מוקדם מ 7 ימים), יתבצע הדבר לא לפני שחלפו לפחות יומיים ממועד היציקה ובתנאי שהבטון הגיע לחוזק שנקבע מראש ע"י המתכנן. יש להבטיח המשך הרטבת פני הרצפה.
  • אשפרה בתחליב אשפרה (Curing Compound) תבוצע רק במידה והדבר אושר מראש ע"י המתכנן.
  • סומך הבטון הנוצק יהיה S4 עד S5 במידה והוא מיושם ישירות מן הערבל או S5 במידה והוא מיושם באמצעות משאבה. מינון המעכב יותאם לקצב היציקה ולמזג האוויר בתאום מראש עם מפעל הבטון.
   
 • ב. שיטת ההחדרה - שיטה 002
  • ההוראות והדגשים ליציקה בשיטת ההחדרה דומות לכל האמור לעיל (סעיף 4א) לגבי שיטת השכבה האחידה בסייגים הבאים:
  • החומר לשכבת ההחדרה מסופק לאתר כאבקה יבשה ולא כבטון מובא.
  • פיזור שכבת ההחדרה מתבצע על גבי שכבת הבטון העיקרית לאחר שצופפה ויושרה מבלי שפניה הוחלקו.
  • דגשים והוראות נוספות ינתנו ע״׳י ספק החומר המוחדר והוראות המתכנן.
   
 • ג. יציקה בשיטת 2 השכבות הרצופות - שיטה 003
  ההוראות והדגשים ליציקה בשיטת 2 השכבות דומים בעיקרם לאמור לעיל לגבי שיטת השכבה האחידה בסייגים הבאים:
  • שימת השכבה הראשונה תתבצע עד למפלס הנדרש בהתאם לעובייה ובאופן ישר ואחיד ככל שניתן ואז תצופף כאמור לעיל.
  • שימת השכבה השניה (שכבת השחיקה) תתבצע 60 עד 120 דקות לאחר השכבה התחתונה, כשהבטון בשכבה התחתונה הסמיך באופן חלקי כך שבדריכת רגל אדם, טביעת הנעל נראית אך לא שוקעת ומתאפשר עדיין חיבור של ״טרי לטרי״ באמצעות ריטוט במרטט מחט דרך 2 השכבות כאמור בסעיף 4א שלעיל.
  • יש להקפיד על זיהוי חד משמעי של הערבלים בהתאם ל-2 סוגי הבטון עבור 2 השכבות.
  • תזמון הערבלים ונפחי המשלוחים יתכוננו מראש ויתואמו עם מנהל מפעל הבטון.
     
ד. שיטת 2 השכבות המודבקות - שיטה 004
  • יציקת כל אחת מ-2 השכבות בנפרד תתבצע בהתאם לסוג הבטון, סוג האגרגט והרכב התערובת כפי שנדרש בהתאם לרמת השחיקה המוגדרת במפרט ובהתאם להוראות המתכנן. ההוראות והדגשים ליציקת כל אחת מהשכבות בנפרד דומים בעיקרם לאמור לעיל לגבי שיטת השכבה האחידה בסייגים הבאים:
  • יבוצע טיפול לפני השטח העליונים של השכבה הראשונה הנוצקת בהתאם להוראות המפרט הכללי פרק 50 לשם חיספוסם והבטחת הידבקות השכבה השנייה (״שכבת הפנים״)
  • גימור השכבה העליונה (״שכבת הפנים״) יתבצע באמצעות מחליק סיבובי כאמור כמפורט לעיל.

 
ה. שיטת 2 השכבות המופרדות - שיטה 005
  • יציקת כל אחת מ-2 השכבות בנפרד תתבצע כאמור לעיל.
  • אופן ההפרדה יתבצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי פרק 50 ובהתאם להוראות המתכנן.
 • ו. תוספת סיבים
  • תוספת סיבי פלדה או סיבים אחרים תתבצע רק במידה והדבר נדרש במפרט המיוחד ו/או עפ״י הוראות המתכנן.
  • ההוראות יכללו גם הגדרת תכונות הסיבים (אורך, עובי, Aspect ratio וכד') ומינונם. במקרה של תוספת סיבים באתר יתבצע הדבר כמפורט בסעיף 3 שלעיל.