חומרי גמר ותשתיות
צמנטיט פנים 10
Cementit - lnternal Use 10
טיח מובא, מעוכב טרי ("רטוב") מנופה, קל ליישום, ידידותי ונוח למשתמש

ייעוד

יישום

טיח מובא מעוכב טרי לשכבה מיישרת בעובי של 10 מ"מ על קירות פנים מבלוקי "איטונג" ולשאיבה לגובה רב (מעל 10 קומות)
באותם אמצעים, ושיטות כפי שמקובל בטיח מיוצר או בשיטות יישום מתועשות (התזה במכונה)
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור:  טיח מובא, מעוכב טרי ("רטוב") מנופה, קל ליישום, ידידותי ונוח למשתמש
 • ייעוד: טיח מובא מעוכב טרי לחיפוי כשכבה מיישרת בעובי של 10 מ"מ ללא צורך בשכבת הרבצה על קירות פנים מבלוקי "איטונג" ולשאיבה לגובה רב (מעל 10 קומות)
 • מרכיבי התערובת: צמנט, חול, מוספים ותוספים מיוחדים
 • יישום: באותם אמצעים, ושיטות כפי שמקובל בטיח מיוצר או בשיטות יישום מתועשות (התזה במכונה)
 • תכונות החומר הטרי: שומר על טריות ועבידות במשך  72 שעות בתנאי אחסון מתאימים, מסופק לאתר בערבלים ניידים בנפחים שונים על פי הזמנת הלקוח. 
 • תכונות מכניות: חוזק גבוה, והידבקות משופרת לרקע.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 1920 
צמנטיט פנים 10 מיוצר במפעלים הייעודיים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים
תיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג / מ"ק)
1650 עד 1800
תכולת אויר ( %)
15 עד 25
חוזק 35 יום (מגפ"ס)
בלחיצה
בכפיפה
הידבקות אריחים

מינ. 4.0
מינ. 1.2
ממוצע 0.15
הצטמקות חופשית 
מקס. 0.5
הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת")
ללא סדקים
רגישות לסדיקה פלסטית 
אינו נסדק
אחידות ויציבות טובים מאוד - הומוגני ומסונן


דגשים והוראות

יתרונות: 

 • מוצר מבוקר והומוגני העומד בדרישות התקן הישראלי לטיח (ת"י 1920)
 • חוסך בעלויות: מקטין פחת ומאפשר חיסכון בכוח אדם (ביחס לטיח רגיל). 
 • מסופק לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם להתקדמות העבודה בתכנון מלאי מבוקר ועפ"י הזמנה. 
 • ידידותי, איכותי וקל לעיבוד משפר השליטה בביצוע העבודה באתר. 
 • מוכן, מהיר וקל לשימוש בכל השיטות המקובלות. בעל יתרון ניכר ביישום בהתזה במשאבות, ללא חשש להתקשות בצנרת או לסתימות במקרים של הפסקות עבודה קצרות. בעל תכונות חוזק והידבקות 
 • משופרות. 
 • מתאים ביותר ליישום על פני מעטפת קירות פנים מבלוקי "איטונג" בעובי של 10 מ"מ ללא צורך בשכבת הרבצה.
 • מתאים לשאיבה לקומות גבוהות.  

הוראות ודגשים: 

 • הטיח מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר מוכן לשימוש.
 • בעת ההזמנה יש להגדיר את ייעוד החומר, שיטת האחסון ואופן היישום.
 • כמות החומר המינימלית לאספקה באצווה אחת (ערבל) היא 2 מ"ק
 • מותר להוסיף לערבל בהגיעו לאתר מים, באופן שיבטיח השגת רמת הדלילות הרצויה לבעל המקצוע ובתנאי שכמות המים אינה חורגת מהרשום בתעודת המשלוח.
 • אין להוסיף לטיח הטרי חומרים אחרים נוספים. כל תוספת עלולה לפגוע בתכונותיו.
 • אחסון הטיח הטרי יתבצע באופן שימנע אבדן מים וחשיפה לאוויר החופשי, כמו כן הוא יהיה מוגן מפני תוספת חומרים נוספים.  האחסון יתבצע בהתאם להוראות שנמסרו ע "י נציג"הנסון" .
 • ביישום "צמנטיט פנים 10" באתר יש להקפיד על: הכנת הרקע, שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, אשפרה ושכבת גמר בהתאם לת"י 1920 חלק 2 
 • לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה, אחסון ושימוש נכון בצמנטיט פנים 10 מומלץ לעיין בגליון הטנולוגי של "הנסון"  למוצר זה. כמו כן, לפני תחילת העבודה בכל אתר ניתן להזמין (בתאום מראש) את נציג "הנסון" להדרכה ולמתן הנחיות נוספות.
טיח פנים 10 -ביישום על בלוקי א•טונג. בשכבה של עד 10 מ"מ
PDF להורדה
צמנטיט פנים 10
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביישום

1. הזמנה
א. הכמות המינימלית של צמנטיט פנים הניתנת להזמנה במשלוח אחד היא  2 מ"ק.
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום האתר, שעת האספקה וכד') גם:  
 • שיטת השימה של הטיח באתר (ידני/ ממוכן/ סוג המיכון)
 • אופן אחסון החומר הטרי (מארזים / מיכלים/ אחר). 
ג. לקוח המעוניין באמצעי אחסון ייעודיים של"הנסון", יתאם זאת לפחות 48 שעות מראש  
ד. במידה והלקוח מעוניין בהדרכת נציג"הנסון" עליו לתאם זאת מראש. 

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

א. אספקת צמנטיט פנים תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין  ° 5 (חורף) לבין ° 35 (קיץ)
ב. אספקת החומר בתנאי טמפ' החורגים מהנ"ל תתאפשר רק במקרים חריגים בתאום מראש עםנציג מוסמך מטעם חב' "הנסון" . 
ג .אחסון החומר יותאם לתנאי מזג האוויר: ינקטו אמצעים למניעת דליפת מי גשמים וחומרים זרים למיכל האחסון(כיסוי, קירוי וכד).
 • ינקטו אמצעים להגנה מפני התייבשות/אבדן מים. 
 • תוספת חומרים זרים לתערובת בתקופת האיחסון אסורה.
 • תוספת חומרים כנ"ל עלולה לפגוע בתכונות הטיח.
ד. יש ליידע את מנהל המפעל מראש לגבי כל בעיית גישה או תמרון באתר.

3. קבלת הטיח באתר

א. זיהוי המוצר-באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
ב. השלמת ערבול וקביעת הסומך הדרוש-תבוצע השלמת ערבול במשך 2 דקות לפחות בסיבובים  מהירים ואחריה יבחן נציג מוסמך מטעם המזמין את 
    הסומך בטביעת עין ובתחושת יד.  במידת הצורך, רשאי הנהג להוסיף מים בכמויות קטנות של 20 ליטר בכל פעם, כאשר לאחר כל תוספת    מים נדרש   ערבול בסיבובים מהירים  במשך 2 דקות נוספות. בקרת תוספת המים תתבצע אך ורק באמצעות שעון המים של הערבל. 
ג. אין להוסיף לערבל מרכיבים אחרים או נוספים למעט כמויות המים הנ"ל. 
ד. פריקת החומר תתבצע לאמצעי אחסון כמפורט בסעיף 4 דלהלן 
ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח 

4. הוראות אחסון

א. אחסון הטיח הטרי באתר יתבצע באחת מהחלופות הבאות:
אמצעי אחסון ייעודיים המסופקים ע"י חב' "הנסון" (מארזים או מיכלים). 
אמצעי אחסון עצמיים של הלקוח התואמים את ההנחיות שלהלן. 
ב. אמצעי האחסון יהיו בכל מקרה כלי קיבול אטומים שאינם מאפשרים אבדן מים, המצויידים באמצעים לכיסוי הפתח העליון למניעת התאיידות מים מפני השטח של החומר הטרי. 
ג. אמצעי האחסון המסופקים ע"י "הנסון" עפ"י תאום מראש (ראה סעיף 1 ג' דלעיליהיו אחד הבאים: 
מארז "שק" המקובע לשלד פיגומים-קיבולת ממוצעת 2.5 מ"ק מיכל מתכתי ייעודי בעל פתח ריקון למשאבה ("צפרדע")  -קיבולת ממוצעת  3.5 מ"ק.

אמצעי האחסון הנ"ל יתוחזקו ויטופלו באופן שוטף ע"י הלקוח בהתאם להנחיות נציג"הנסון". 
ד. חומר שאינו מיועד לשימוש ביום האספקה, יכוסה בשכבת מים בעובי של 1 ס"מ מעל פני החומר ויכוסה ביריעת פוליאתילן למניעת חשיפת החומר לאוויר ולהגנה מפני התייבשותו. 
ה. אין להוסיף לחומר הטרי כל חומר שהוא ואין לערבב בו חומרים אחרים, כל תוספת כנ"ל עלולה לפגוע בתכונותיו . 

5. שימוש ויישום
א. הכנת הרקע - יש להכין את התשתית באופן הבא:

תשתית בטון-יש לשטוף את פני הבטון מאבק ומשאריות שמן וכד.' יש לסלק שאריות עץ, חוטי קשירה ומסמרים. באזורים שבהם הבטון חלק במיוחד יש לחספס את פני השטח (יישום טיח על פני בטון חלקים עלול לפגוע בכושר ההידבקות בין הטיח לבין פני הבטון). תחילת יישום הטיח תתבצע לאחר שפני הבטון התייבשו לחלוטין. 

תשתית בלוקי"איטונג - יש לבצע"הכנה" באמצעות סתימת כל החורים במלט חול-צמנט. יש להרטיב את פני השטח במים עד להרווייתם. יש
ליישם את הטיח על גבי קיר רווי. 

תשתית בלוקי בטון -  יש לבצע "הכנה" באמצעות סתימת כל החורים במלט. יש לשטוף את פני הקיר מאבק. יש לאפשר לפני השטח להתייבש באופן מוחלט ולאחר מכן ניתן להתחיל ביישום הטיח.
ב. יישום שכבת הרבצה - שכבת ההרבצה תיושם עם גמר הכנת הרקע באופן הבא: 
לצורך ההרבצה ניתן להשתמש בתערובת "צמנטיט פנים" בסומך דליל מעט יותר מזה המשמש ליישום השכבה המיישרת (שווה ערך לשקיעה 6" בבטון).
עובי ההרבצה יהיה 5-6 מ"מ.
רשתות סיבי זכוכית (פיברגלס) בגודל עינה של 10 X10 מ"מ יוטבעו בשכבת ההרבצה במקומות הבאים: 
במפגש בין חומרים שונים, מסביב לפתחים, על גבי כיסויי גרירה של חלונות ודלתות ובבטון טרומי, בארגזים של תריסי גלילה. 
לאחר שהחומר התייבש יש להרטיב את שכבת ההרבצה מספר פעמים ולהמתין כ-24 שעות עד ליישום השכבה המיישרת. במקרה של עיכוב ביישום השכבה המיישרת יש להרטיב את הקיר כמפורט בהמשך בסעיף"אשפרה". 

 במידה והיישום מתבצע בהתזה יש להשאיר את פני השטח המותזים מחוספסים, לחילופין ניתן  עבד את פני השטח באמצעות מרית משוננת ("מאלש") תוך יצירת חריצים אופקיים . 

ג. יישום שכבה מיישרת 
השכבה המיישרת בצמנטיט פנים תיושם בעובי מירבי של עד 16 מ"מ בהתאם לדרישות ולמגבלות הגיאומטריות של השלד במטרה לספק לו את המידות הנדרשות לצורך ביצוע החיפוי . 
במידה ונדרשת שכבה עבה מ-16 מ"מ יתבצע היישום בשתי שכבות בשני שלבים. עובי כל שכבה לא יהיה גדול מ- 16מ"מ. השכבה התחתונה תהווה תשתית לשכבה שמעליה ותיושם כ"שכבת הרבצה" של השכבה  העובי המירבי הכולל של השכבה המיישרת יהיה 30 מ"מ

במקרים בהם נדרש עובי גדול מ-30  מ"מ אך קטן מ-50 מ"מ, הדבר אפשרי אולם יש להתקין רשת עיגון מפלדה מגולוונת או מפלדת אלחלד (נירוסטה) בעובי 0.2  ו-5X5 ס"מ גודל משבצות. מידות הרשת הינן בהתאם לת"י  1920 חלק 2  הרשת תעוגן לפני הקיר במרחק של כ -10 מ"מ משכבת ההרבצה באמצעות ברגי עיגון מאותו חומר ממנו עשוייה הרשת (פלדה מגולוונת או נירוסטה). המרחק בין ברגי העיגון יהיה כ-50 ס"מ ס"מ לכל כיוון (אופקי ואנכי). השכבה המיישרת תיושם כשהרשת טבועה בתוכה כמפורט לעיל. 

ד. אשפרה  
לאחר שהשכבה המיישרת התיבשה יש להרטיב אותה במים באופן שיגרום להרוויתה
יש לחזור על ההרטבה מספר פעמים ביום באופן שלא יאפשר התייבשות משמעותית של פני השטח. 
יש להמשיך באשפרה כנ"ל במשך 7 ימים. 
ה. שכבת הגמר (שליכט)
שכבת השליכט תיושם על גבי פני שטח שיובש לאחר האשפרה. עובי שכבת הגמר המירבי יהיה 2 מ"מ

22