חומרי גמר ותשתיות
פיוליט SL
Piolit S.L. - Light Leveling Material
תערובת מדה טרייה וקלה ליישום כשכבת השלמה מישורית, תשתית לריצוף שטיחים ופרקטים.

ייעוד

יישום

תשתית מילוי מתחת לריצוף. תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC, "פרקט".
פיזור ויישור באמצעות סרגל אלומיניום.
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: תערובת מדה מובאת טרייה, קלת פילוס המובאת לאתר בערבלי בטון, פרי פיתוח ייחודי של מעבדות חב' "הנסון" . 
 • ייעוד: תשתית מילוי מתחת לריצוף. תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC,  "פרקט".
 • מרכיבי התערובת: צמנט, אגרגטים, סיבים סינטתיים, שילוב מיוחד של מוספים כימיים ותוספים .
 • שימה: באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/ דוד  מנוף/ שפיכה ישירה). 
 • יישום: פיזור ויישור באמצעות סרגל אלומיניום.
 • מאפייני החומר הטרי: עבידות טובה במיוחד, דלילות, קלות יישור ופילוס. 
 • מאפייני החומר הקשוי: מישוריות ויציבות, 
פיוליט SL מיוצר במפעלים היעודיים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון", תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים תיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק) 1700 עד 1850
משקל מרחבי יבש (ק"ג/מ"ק) 1580 עד 1690
תכולת אויר (%)15 עד 21
חוזק 28 יום (מגפ"ס)  בלחיצה 4.0 - 15.0 (בהתאם לדרישה)
עובי שכבה מינימלי (מ"מ)40
דרגת סומך (במבחן הקונוס)S4 - S8 (בהתאם לדרישה)
יישום מהיר וקל
אמצעי יישום נדרשים רגילים, לא מצריך התארגנות מיוחדת

דגשים והוראות

שימושים:

 • תשתית מילוי מתחת לריצוף. תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC,  "פרקט".
 • תחליף ל"בטקל" או "מדה"  ליצירת שיפועים לניקוז מים. 
 • חומר כיסוי והגנה לצנרת רצפתית מבטל הצורך לבטן את הצנרת. 
יתרונות: 
 • משמש תחליף לחול המיוצב בצמנט, אינו שוקע, (חול עלול לגרום לשקיעת המרצפות בהידוק לא מושלם). מבטל הצורך לבטן את הצנרת מתחת לריצוף, כמו כן מבטל הצורך לפנות את שאריות חומרי הבנייה. 
 • אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואת אריחי השיש (ספיגותו נמוכה בהשוואה למילוי חול מונע עלייה קפילארית של המים מעל לפנלים לאורך הקירות). 
 • מסופק בערבלים בסומך הרצוי, קל ונוח ליישום בשיטות העבודה המקובלות, אינו מצריך מיכון מיוחד, ניתן לשאיבה לקומות גבוהות, חוסך בעלויות ובזמן. 
 • אינו מצריך הכשרה מיוחדת של צוותי עבודה
 • מוצר מבוקר והומוגני העומד בדרישות התקנים הישראליים . 

הוראות ודגשים: 

 • מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר כ"בטון מוכן". 
 • החומר נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם פרק זמן אחר מראש . 
 • יש לווסת את כמות החומר המוזמן וקצב האספקה להתקדמות העבודה בשטח.
 • ביישום פיוליט S.L יש להקפיד על: הסומך הרצוי, הכנת התשתית, פיזור ויישור החומר, אשפרה. 
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגיליון הטכנולוגי של מוצר זה
PDF להורדה
פיוליט SL
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביישום:

1. הזמנה:
א, הכמות המינימלית למשלוח , 2 מ"ק 
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום אתר, שעת הספקה וכד') גם: 
 • ייעוד החומר
 • דרגת סומך רצוייה
 • קומה ("רום") ושיטת שימה (משאבה/שפיכה/מנוף/אחר)
 • קצב האספקה הרצוי 
 • משך ההמתנה המשוער לכל ערבל 
 • בעיות גישה ותמרון באתר . 
2 . מזג אויר ותנאי סביבה:
א. אספקת פיוליט S.L תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין  ° 5 (חורף) לבין ° 35 (קיץ)
ב. יציקת פיוליט S.L  בתנאי טמפ' ומזג אויר חריגים מחייבת שיקול דעת ותשומת לב מיוחדת והיא מותנית בתאום מראש עם נציג מוסמך מטעם חב' "הנסון". 
ב. יש לידע את מנהל מפעל"הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים, 

3.קבלת חומר/ משלוח באתר:
א, זיהוי המשלוח - באמצעות תעודת משלוח על-ידי נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
ב. השלמת ערבול והתאמת סומך ("זרימה")- יש לערבב במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה
ג. בהמתנה לפריקה-ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה 
ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, בכל מקרה אין לחרוג מטווח 90 דקות עד לגמר הפריקה. 
ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון את דלילות החומר 
ו. אישור קבלה-יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח 

4. שימוש ויישום:
א. הכנת התשתית - התשתית חייבת להיות נקייה מלכלוך, אבק, חלקים רופפים, שאריות שמן וכד'. יש לוודא שהסתיימו כל עבודות התקנת הצנרת, שכבת האיטום, שכבת בידוד תרמי ושכבת בידוד אקוסטי .
שטח היישום יהיה יבש. יש להניח רשתות ברזל במידת הצורך. 
ב. סימון גבהים ושיפועים סימון המפלס העליון הרצוי של הפיופלס יתבצע באמצעות סימון הגובה הרצוי של פני החומר לאורך הקירות ההיקפיים. בשטחים גדולים יש למקם סימנים לקביעת גובה פני הפיופלס (הרצפה) וכן למקם פסי הפרדה מפולסים ליצירת תפרי התפשטות. 
ג. מעל תשתית של לוחות בטון טרומיים או רצפות הנתונות לכפיפה, תזוזות או עומסים גבוהים, יש לשריין את שכבת הפיופלס ברשת ברזל בהתאם לקביעת המתכנן. במידה וקיים תפר קונסטרוקטיבי במבנה, יש לוודא שהוא עובר לתפרי התפשטות בשכבת הפיופלס. 
ד. במידה והתשתית היא מבטון בעל חוזק פני שטח נמוך מדרישות התקן הישראלית 1555 חלק 3 (החוזק הנדרש נקבע בהתאם לייעוד הרצפה), יש לקרצף את פני הבטון לשם סילוק השכבה החדשה לפני יישום שכבת הפיופלס.
ה. במקרה והתשתית מבטון יש להשתמש בעיסה צמנטית כשכבה ראשונה מקשרת (פריימר), שכבת הפיופלס תיושם מעליה כששכבת הפריימר עדיין טרייה. אופן הכנת העיסה הצמנטית תהיה בהתאם להוראות ייצרן הפולימר.
הפולימר יתאים לחיבור בין בטון ישן לחדש(. במקרה והבטון בעל פני שטח חלקים יש לחספס את פני הבטון לפני שימת הפריימר. 
ו. שימת החומר-במועד בו הפריימר עדיין טרי יש לשפוך את החומר באופן רציף ואחיד על פני כל המשטח בהתאם לגובה הסימון תוך התקדמות בכיוון שיטתי. פיזור החומר יתבצע בעזרת סרגל אלומיניום תוך יצירת גלים בחומר הטרי. יצירת הגלים בפיופלס תורמת להמשך זרימת החומר ולסילוק בועות אויר נותרות ממנו. 
ז. ניתן לדרוך על פני הפיופלס הקשו• כ-24 שעות לאחר גמר היציקה
ח. תפרי התפשטות (תפרי דמה) - יש לבצע תפרי התפשטות במרחקים של 3 מ' לכל כיוון ובהתאם למבנה הגאומטרי של הרצפה . 
ט. אשפרה - האשפרה תתבצע באמצעות התזה/ריסוס של פני השטח במים החל מ-24 שעות לאחר גמר היציקה באופן שימנע התייבשות החומר. בתנאי קיץ ומזג אוויר חם. תקופת האשפרה תמשך לפחות ימים יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות מהירה של החומר. 
י. חיפוי (ריצוף) - יתבצע לאחר 14 ימים לפחות ממועד יציקת הפיופלס 
28