חומרי גמר ותשתיות
פיופלס SLC - מדה בטון מתפלס
Pioplas -Self Leveling Material
תערובת מדה - בטון טרי כשכבת השלמה מישורית ומפולסת, תשתית לריצוף ולציפוי.

ייעוד

יישום

תשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC, פרקטים וציפויי אפוקסי בבתי מגורים, מבני ציבור, מבני תעשיה וכד.'
באמצעות סרגל אלומיניום
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
תיאור: תערובת מדה בטון טרייה מתפלסת המסופקת לאתר בערבלי בטון, פרי פיתוח ייחודי של מעבדת חברת"הנסון" כמענה לדרישה ליצירת שכבת השלמה מישורית ומפולסת על גבי רצפות. 
ייעוד: תשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC, פרקטים וציפויי אפוקסי בבתי מגורים, מבני ציבור, מבני תעשיה וכד.' 
מרכיבי התערובת: צמנט, חומרי מליטה מיוחדים, אגרגטים, סיבים ושילוב מיוחד של מוספים כימיים 
שימה: באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/ דוד מנוף/ שפיכה ישירה)
יישום: באמצעות סרגל אלומיניום
מאפייני החומר הטרי: עבידות טובה וכושר פילוס עצמי
מאפייני החומר הקשוי: פני שטח מפולסים וחזקים, חוזק גבוה בלחיצה ובכפיפה 
פיופלס מיוצר במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים תיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק) 1900 עד 2100
חוזק 28 יום (מגפ"ס) 
 • בלחיצה
 • בכפיפה
 • 15.0 עד 40.0 (בהתאם לדרישה)
 • 4.0 עד 8.0 (בהתאם לדרישה)
מודול אלסטיות (מגפ"ס)23000 עד 26000
עובי שכבה מקסימלית (ס"מ)10
עובי שכבה מינימלית (ס"מ)3
ספיגות למים (%)2 -8  (בהתאם לדרישה)
פילוסמתפלס מעצמו
יישום מהיר וקל
אמצעי יישום נדרשים
רגילים, לא מצריך התארגנות מיוחדת
טמפ' יישום (מעלות צלסיוס) 10 עד 30

דגשים והוראות

יתרונות 

 • פתרון קל ומהיר לקבלת רצפה מישורית ומפולסת. - חוסך בעלויות ובזמן מאפשר יציקת משטחים גדולים יישומו קל ופשוט, אינו מצריך הכשרה מיוחדת של צוותי העבודה. 
 • פני החומר הקשוי חזקים מאד ומתאימים לכל סוג חיפוי או ציפוי. 
 • מסופק לאתר כתערובת מוכנה, עדיף על פני כל חומר המחייב הכנה ו/או ערבול באתר. 
 • ניתן ליציקה בכל האמצעים הרגילים הקיימים באתר

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביישום: 

 • ה"פיופלס" מוכן לשימוש מובא לאתר בהתאם להזמנה, בערבלים בנפחים שונים בהתאם לקצב והתקדמות העבודה, ניתן לשאוב אותו לקומה בה נדרש החומר.
 • נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם פרק זמן אחר מראש. 
 • ביישום"פיופלס" -מדה בטון מתפלס יש להקפיד על: הכנת התשתית, סימון מפלסים, מיקום תפרים, שיריון בהתאם להוראות המתכנן, 
 • אופן השימה, הפילוס והאשפרה. פירוט ודגשים נוספים ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה
פיופלס SLC - מדה בטון מתפלס - יישום במבנה ציבור, ביצוע: מדה פלור בע"מ
PDF להורדה
פיופלס SLC
פיופלס-הפתרון הנכון, קל, פשוט ונבון!
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביישום:

1. הזמנה:
א, הכמות המינימלית למשלוח , 2 מ"ק 
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום אתר, שעת הספקה וכד') גם: 
 • קצב האספקה הרצוי 
 • משך ההמתנה המשוער לכל ערבל 
 • בעיות גישה ותמרון באתר . 
2 . מזג אויר ותנאי סביבה:
בתנאי מזג אויר קיצוניים FC אינו רגיש להשפעת מזג האוויר והסביבה, הזרקות פיוליט FC מחייבות שיקול דעת ותשומת לב מיוחדת במיוחד כשמזריקים את החומר למזווגים. 
ב. יש ליידע את מנהל מפעל"הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים, 

3.קבלת חומר/ משלוח באתר:
א, זיהוי המשלוח - באמצעות תעודת משלוח על-ידי נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
ב. השלמת ערבול והתאמת סומך ("זרימה")- יש לערבב במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה
ג. בהמתנה לפריקה-ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה 
ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, בכל מקרה אין לחרוג מטווח 90 דקות עד לגמר הפריקה. 
ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון את דלילות החומר 
ו. אישור קבלה-יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח 

4. שימוש ויישום:
א. הכנת התשתית - התשתית חייבת להיות נקייה מלכלוך, אבק, חלקים רופפים, שאריות שמן וכד'. יש לוודא שהסתיימו כל עבודות התקנת הצנרת, שכבת האיטום, שכבת בידוד תרמי ושכבת בידוד אקוסטי .
שטח היישום יהיה יבש. יש להניח רשתות ברזל במידת הצורך. 
ב. סימון גבהים ושיפועים סימון המפלס העליון הרצוי של הפיופלס יתבצע באמצעות סימון הגובה הרצוי של פני החומר לאורך הקירות ההיקפיים. בשטחים גדולים יש למקם סימנים לקביעת גובה פני הפיופלס (הרצפה) וכן למקם פסי הפרדה מפולסים ליצירת תפרי התפשטות. 
ג. מעל תשתית של לוחות בטון טרומיים או רצפות הנתונות לכפיפה, תזוזות או עומסים גבוהים, יש לשריין את שכבת הפיופלס ברשת ברזל בהתאם לקביעת המתכנן. במידה וקיים תפר קונסטרוקטיבי במבנה, יש לוודא שהוא עובר לתפרי התפשטות בשכבת הפיופלס. 
ד. במידה והתשתית היא מבטון בעל חוזק פני שטח נמוך מדרישות התקן הישראלית 1555 חלק 3 (החוזק הנדרש נקבע בהתאם לייעוד הרצפה), יש לקרצף את פני הבטון לשם סילוק השכבה החדשה לפני יישום שכבת הפיופלס.
ה. במקרה והתשתית מבטון יש להשתמש בעיסה צמנטית כשכבה ראשונה מקשרת (פריימר), שכבת הפיופלס תיושם מעליה כששכבת הפריימר עדיין טרייה. אופן הכנת העיסה הצמנטית תהיה בהתאם להוראות ייצרן הפולימר.
הפולימר יתאים לחיבור בין בטון ישן לחדש(. במקרה והבטון בעל פני שטח חלקים יש לחספס את פני הבטון לפני שימת הפריימר. 
ו. שימת החומר-במועד בו הפריימר עדיין טרי יש לשפוך את החומר באופן רציף ואחיד על פני כל המשטח בהתאם לגובה הסימון תוך התקדמות בכיוון שיטתי. פיזור החומר יתבצע בעזרת סרגל אלומיניום תוך יצירת גלים בחומר הטרי. יצירת הגלים בפיופלס תורמת להמשך זרימת החומר ולסילוק בועות אויר נותרות ממנו. 
ז. ניתן לדרוך על פני הפיופלס הקשו• כ-24 שעות לאחר גמר היציקה
ח. תפרי התפשטות (תפרי דמה) - יש לבצע תפרי התפשטות במרחקים של 3 מ' לכל כיוון ובהתאם למבנה הגאומטרי של הרצפה . 
ט. אשפרה - האשפרה תתבצע באמצעות התזה/ריסוס של פני השטח במים החל מ-24 שעות לאחר גמר היציקה באופן שימנע התייבשות החומר. בתנאי קיץ ומזג אוויר חם. תקופת האשפרה תמשך לפחות ימים יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות מהירה של החומר. 
י. חיפוי (ריצוף) - יתבצע לאחר 14 ימים לפחות ממועד יציקת הפיופלס 
30