מוצרי מדה ותשתית לריצוף ולציפוי
מדה מתפלסת
Self Leveling Flooring Material
תערובת טרייה המשמשת שכבת השלמה מישורית ומפולסת המיושרת בשכבות דקות (3-1 ס"מ) על גבי רצפות בטון תשתית לריצוף וציפוי.

ייעוד

יישום

תשתית מילוי המתפלסת מעצמה לריצוף, אריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC, פרקט בבתי מגורים, מבני ציבור, מבני תעשיה וכד'
באמצעות סרגל וגלגלת פלסטית
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
תיאור: מוצר צמנטי טרי, מתפלס מעצמו המובא לאתר בערבלי בטון, פרי פיתוח ייחודי של מעבדת חברת "הנסון" . 
ייעוד: תשתית מילוי  המתפלסת מעצמה משמשת לריצוף, אריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC, פרקט בבתי מגורים, מבני ציבור, מבני תעשיה וכד.' מרכיבי התערובת: צמנט, חומרי מליטה מיוחדים, אגרגטים, סיבים, שילוב מיוחד של מוספים כימיים ותוספים. 
שימה: באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/"סל מנוף"/שפיכה ישירה) 
יישום: באמצעות סרגל וגלגלת פלסטית
מאפייני החומר הטרי: עבירו ת טובה במיוחד ויכולת פילוס עצמית 
מאפייני החומר הקשוי: מישוריות וחוזק גבוה 
ייצור מדה מתפלסת מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים תיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק) 1900 - 2050
חוזק (מגפ"ס) בגיל 28 יום
 • בלחיצה
 • בכפיפה

 • 15.0 - 20.0
 • 4.0 - 5.0
עובי שכבה מקסימלית (מ"מ) 30
עובי שכבה מינימלית (מ"מ)
10
זרימה קלה ביותר, מתפלס ע"י יצירת גלים בחומר
יישום מהיר וקל
אמצעי יישום נדרשים רגילים, לא מצריך התארגנות מיוחדת
ספיגות למים (%) 2 -8 בהתאם לדרישה
טמפ' יישום (מעלות צלסיוס) 10 עד 30
פילוסמתפלס מעצמו, מתקבלת ריצפה מישורית

דגשים והוראות

יתרונות:

 • פתרון נוח, קל, יעיל ומתפלס מעצמו ליצירת תשתית לריצוף, אריחי קרמיקה, פרקטים ושטיחים. 
 • מאפשר יישום מהיר ואינו מצריך הכשרה מיוחדת של צוותי העבודה, חוסך בעלויות ובזמן. 
 • מתאים לביצוע עבודות בשכבות דקות. 
 • לחומר הקשוי פני שטח חזקים מאד מתאים לכל סוג חיפוי או ציפוי.
 •  ניתן ליציקה בכל האמצעים הרגילים

הוראות ודגשים: 

 • מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר כ"בטון מוכן". 
 • החומר נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם פרק זמן אחר מראש. 
 • יש לווסת את כמות החומר המוזמן וקצב האספקה להתקדמות העבודה בשטח. 
 • החומר מסופק כחומר דליל והוא ניתן לשאיבה בקלות רבה גם לקומות גבוהות. 
 • ביישום מדה מתפלסת יש להקפיד על: הכנת התשתית, מיקום תפרים, סימון מפלסים, אופן השימה, הפיזור והיישור ואשפרה. 
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגיליון הטכנולוגי של מוצר זה. 
מדה מתפלסת - יישום במבנה תעשיה, מדה פלור בע"מ
PDF להורדה
מדה מתפלסת
מדה מתפלסת-לכל סוג של חיפוי או ציפוי
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביישום:

1. הזמנה:
א, הכמות המינימלית למשלוח - 3 מ"ק 
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום אתר, שעת הספקה וכד') גם: 
 • ייעוד החומר
 • עובי מינימלי ומקסימלי של השכבה המיושמת
 • קומה ושיטת שימה (משאבה/שפיכה/סל מנוף/אחר)
 • קצב האספקה הרצוי 
 • משך ההמתנה המשוער לכל ערבל 
 • בעיות גישה ותמרון באתר . 
2 . מזג אויר ותנאי סביבה:
א. אספקת מדה מתפלסת תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין  10°C   (חורף) לבין 35°C (קיץ)
ב. אספקת החומר בתנאי טמפ' החורגים מהנ"ל תתאפשר רק במקרים חריגים בתאום מראש עם נציג מוסמך מטעם חב' "הנסון" . 
ג. אין לצקת באזורים פתוחים במקומות בהם נושבת רוח בעת היציקה.
ב. יש ליידע את מנהל מפעל"הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים, 

3.קבלת חומר/ משלוח באתר:
א, זיהוי המשלוח-באמצעות תעודת משלוח על-ידי נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
ב. השלמת ערבול-יש לערבב במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה
ג. בהמתנה לפריקה-ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה 
ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, בכל מקרה אין לחרוג מטווח 90 דקות עד לגמר הפריקה. 
ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון את דלילות החומר 
ו. אישור קבלה-יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח 

4. שימוש ויישום:
א. הכנת התשתית 
התשתית חייבת להיות נקייה מלכלוך, אבק, שאריות מתכת, שיירי מזון, חלקים רופפים, שאריות שמן וכד.' פני השטח (התשתית) יהיו יבשים ומחוספסים.
ב. סימון גבהים ושיפועים 
סימון המפלס העליון הרצוי של המדה המתפלסת יתבצע באמצעות סימון לאורן הקירות, בשטחים גדולים יש לקבוע סימנים למפלס פני החומר וכן למקם פסי הפרדה מפולסים ליצירת תפרי התפשטות. 
במידה וקיים תפר קונסטרוקטיבי במבנה יש לודא שהוא עובר אל תפרי התפשטות במדה המתפלסת. במקרה והתשתית היא מבטון בעל חוזק פני שטח נמוך מדרישות ת"י  1555 חלק 3 ()בהתאם לייעוד הרצפה), יש לקרצף את פני הבטון לשם סילוק השכבה החלשה לפני יישום המדה מתפלסת . 
ד. במקרה והתשתית היא חימום תת רצפתי יש לקבל הנחיות להמשך ביצוע העבודה מנציג מוסמך של חב' הנסון .
ה. במקרה והתשתית היא מבטון בעל פני שטח חלקים, יש להשתמש בעיסה צמנטית כשכבה ראשונה מקשרת (פריימר), שכבת המדה המתפלסת תיושם מעליה כששכבת הפריימר עדיין טרייה. אופן הכנת העיסה הצמנטית תהייה בהתאם להוראות יצרן הפולימר. הפולימר יתאים לחיבור בין בטון ישן לחדש. 
ו. שימת החומר-יש לשפוך את החומר באופן רציף ואחיד על פני כל המשטח )כשהפריימר עדיין טרי בהתאם לגובה הסימון תוך התקדמות בכיוון שיטתי. אין לעבור את המפלס המקסימלי המסומן. 
פיזור החומר ויישורו הסופי בהתאם לסימונים יתבצע בעזרת סרגל ארון, לאחר מכן יש לעבור על המדה המתפלסת עם גלגלת פלסטית משוננת לסילוק בועות האוויר שנותרו. 
ז. ניתן לדרוך על פני פיוליט פלוס קשו• כ - 24 שעות לאחר גמר היציקה. 
ח. תפרי התפשטות (תפרי דמה)-יש לבצע תפרי התפשטות במרחקים של 3 מ' לכל כיוון ובהתאם למבנה הגאומטרי של הרצפה . 
ט. אשפרה 
האשפרה תתבצע באמצעות התזה/ריסוס של פני השטח במים החל מ-24 שעות לאחר גמר היציקה ולאחר שבוצעו גרוד (במידה ונדרש) וטאטוא. תקופת האשפרה תמשך 6 ימים לפחות באופן שימנע התייבשות החומר. בתנאי קיץ ומזג אויר חם יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות
מהירה של החומר.
י. חיפוי - יציקת המדה מתפלסת יתבצע לאחר 14 ימים לפחות ממועד יציקת המדה המתפלסת
31