דלג לתוכן
חומרי גמר ותשתיות
"פיוליט חוזק נמוך מבוקר"
Piolit - Controlled low strength material
מוצר צמנטי בעל חוזק נמוך מבוקר, מובא לאתר מערבלי בטון, קל שימה וזרימה ובעל כושר התהדקות עצמית. פרי פיתוח מעבדות חב' "הנסון".

ייעוד

יישום

חומר מילוי ותחליף לקרקע מהודקת ויציבה
לחומר יכולת מילוי והתהדקות עצמיים בזרימה חופשית, עפ"י הצורך בשכבות
מוצר מס' 61

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: מוצר צמנטי בעל חוזק נמוך מבוקר, מובא לאתר מערבלי בטון, קל שימה וזרימה ובעל כושר התהדקות עצמית. פרי פיתוח מעבדות חב' "הנסון".
 • ייעוד: חומר מילוי ותחליף לקרקע מהודקת ויציבה.
 • מרכיבי התערובת: צמנט, חומרי מליטה מיוחדים, אגרגטים ושילוב מיוחד של מוספים כימיים.
 • שימה: בשפיכה ישירה ובכל האמצעים הרגילים המקובלים.
 • יישום: לחומר יכולת מילוי והתהדקות עצמיים בזרימה חופשית, עפ"י הצורך בשכבות.
 • מאפייני החומר הטרי: קלות זרימה, והתהדקות עצמית.
 • מאפייני החומר הקשוי: חוזק נמוך מבוקר, יציבות, צפיפות שוות ערך לקרקע מהודקת. 
פיוליט Controlled Low Strength Material מיוצר במפעלים היעודיים, המודרניים המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך בקרה צמודה והקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים תיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק) 1700 עד 2100
משקל מרחבי יבש(ק"ג/מ"ק) 1580 עד 1920
תכולת אויר (%) 8 עד 28
חוזק 28 יום (מגפ"ס)  בלחיצה 0.5 - 2.0
מ.ת.ק (%)- C.B.R 110 - 180
(זמן התחלת התקשרות (שעות 3 -8  (מושפע מתנאי הסביבה)
מוליכות הירראוילת בעומס מים של 10 מ' (ס"מ/שניה) 0.001 - 0.0001
שקיעה אינו שוקע
זרימה לפי (ASTM D-6103-97) מעל 200 מ"מ
יישום מהיר וקל
אמצעי יישום נדרשים רגילים, לא מצריך התארגנות מיוחדת

ייעוד: 

 • תחליף לקרקע מהודקת היטב ויציבה (אינו מצריך הידוק כלשהו).
 • חומר מילוי מהודק לעטיפת צנרת תת קרקעית (ניתן להוסיף לו פיגמנט לסימון קוים שונים). 
 • מילוי מהודק בסמוך למבנים ובמקומות בהם לא ניתן לבצע עבודות מילוי והידוק של חומר יבש כתוצאה מקשיי גישה
 • מילוי חללים נטושים ובקרת סחף בקרקעות.
 • במקומות בהם נדרש חומר בעל כושר נשיאה גבוה יותר מאשר של עפר מהודק. 
יתרונות:
 • יישומו קל ומהיר, אינו שוקע או יוצר חללים.
 • קל פילוס ואינו מצריך ציוד לפיזור ולהידוק - מאפשר הקטנת רוחב החפירה. 
 • ניתן לאספקה בכל כמות נדרשת . 
 • ניתן ליציקה בכל האמצעים הרגילים הקיימים באתר, מצמצם מעורבות העובדים ביישום. 
 • ניתן ליציקה בכל תנאי מזג אויר, דוחה מי גשם המצטברים בתעלה. 
 • עמיד בפני סחף (יותר ממילוי מהודק) ואינו תוקף צנרת וחומרים פלסטיים. 
 • מסופק בגוונים שונים לצורך סימון וקל לחפירה לאחר התקשותו. 
PDF להורדה
פיוליט CLSM
דגשים והוראות

 • החומר מובא לאתר, בהתאם להזמנה, בערבלים בנפחים שונים בהתאם לקצב והתקדמות העבודה, ניתן לצקת אותו באמצעים הקיימים. 
 • המוצר הטרי מוכן לשימוש ואין לערבב בו כל חומר שהוא כל תוספת עלולה לפגוע בתכונותיו. 
 • יישום - יש ליישם את החומר הטרי באופן רצוף כדי לאפשר לו לזרום למרחקים גדולים ביותר. יש לקחת בחשבון את הלחץ ההידרוסטטי שהחומר מפעיל על דפנות היציקה, במידה והלחץ מהווה בעיה, או במידה ומתבצעת עטיפת צנרת וקיים חשש להצפתה ע"י החומר, ניתן לצקת את החומר בשכבות ולהניח לכל שכבה להתקשות לפני המשך המילוי .
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.

פיוליט בחוזק נמוך מבוקר - ייצוב מדרון
הכי הכי, מילוי מהודק ואיכותי
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנה 

א. הכמות המינימלית הניתנת להזמנה במשלוח אחד היא 1 מ"ק.  
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום האתר, שעת האספקה וכד') גם: 
 • קצב אספקה רצוי. 
 • משך המתנה צפוי. 
 • בעיות גישה ותמרון באתר. 
ג. יש להגדיר במקרים הבאים דרישה לתערובת מיוחדת: 
 • במקומות בהם חומר דליל מהווה בעיה.
 • במקומות בהם נדרש חומר בעל כושר נשיאה גבוה מאשר עפר מהודק.
 • במקומות בהם נדרשת התקשות מהירה של החומר. 
 • במקומות בהם נדרשת שאיבה למרחקים גדולים.
2 . מזג אויר ותנאי סביבה
א. ניתן לצקת את החומר בכל תנאי מזג אויר. 
ב. יש לידע את מנהל מפעל "הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים. 

3 . קבלת החומר באתר
א. זיהוי המשלוח - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
ב. השלמת ערבול - יש לערבל במשך 2 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה. 
ג. בהמתנה לפריקה - יש לערבל במהירות סיבוב נמוכה. 
ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, אין לחרוג מטווח  180 הדקות עד לגמר הפריקה, אלא אם הדבר תואם מראש. 
ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 

4 . שימוש ויישום
א. יש לעגן צנרת תת קרקעית ומיכלים לפני היציקה. 
ב. יש למקם מחסומים (סטופרים) למניעת זרימת החומר הטרי לאזורים בלתי רצויים.
ג. יש לתכנן מראש את אופן ביצוע היציקה כך שיימנעו לחצים הידרוסטטיים על דפנות אזור המילוי, במקרים בהם הלחץ מהווה בעיה או במקרה שבו עוטפים צנרת וקיים חשש שהיא תצוף על פני החומר הטרי, ניתן לצקת את החומר בשכבות ולהמתין עד להתקשות כל שכבה לפני יישום השכבה הבאה.
ד. שימת החומר - יש לשפוך את החומר באופן רציף כדי לאפשר לו לזרום למרחקים גדולים. 
ה. ניתן "לעלות" על פני החומר הקשוי כ 8 - שעות לאחר גמר היציקה.