חומרי גמר ותשתיות
פיוליט FC - בטון דליל לדחיסה בלחץ
Piolit Fine Concrete
עיסת בטון דלילה ביותר למילוי חללים הניתנת לדחיסה בלחץ.

ייעוד

יישום

הזרקה (דחיסה בלחץ) לתוך מזרוני בד גיאוטכניים (מזרוני הידרוטקס) או לתוך צנרת.
באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/דוד מנוף/שפיכה ישירה)
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: עיסת בטון דלילה ביותר למילוי חללים הניתנת לדחיסה בלחץ.
 • ייעוד: הזרקה (דחיסה בלחץ) לתוך מזרוני בד גיאוטכניים (מזרוני הידרוטקס) או לתוך צנרת.
 • יישום: באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/דוד מנוף/שפיכה ישירה)
 • מרכיבי התערובת: צמנט, חומרי מליטה מיוחדים, אגרגטים, סיבים (בהתאם לדרישה) ומוספים כימיים
 • מאפייני החומר הטרי: דלילות גבוהה ביותר, יכולת זרימה טובה ומילוי מעולה
פיוליט FC מיוצר במפעלים היעודיים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון", תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים
תיאור
זרימה (שניות) לפי 939 ASTM C 10 עד 30 (בהתאם לדרישה)
משקל מרחבי של החומר הטרי (ק"ג / מ"ק)1900 עד 2100
יישום
מהיר וקל
חוזק בלחיצה (מגפ"ס) בגיל 28 יום
15.0 - 30.0  (בהתאם לדרישה)


דגשים והוראות

יתרונות:

 • תכונות זרימה מעולות (התאמה ליישום בהזרקה). 
 • יכולת שינוע של החומר בכל סוגי המשאבות הקיימות. יכולת קבלת החומר בחוזקים שונים. 
 • הומוגניות. 
 • יכולת יציקה בכל תנאי מזג אוויר. 
 • בשימוש במזרוני בד אין צורך באשפרה. 
 • עומד בדרישות התקנים  הישראלים. 
 • מאפשר חסכון בהוצאות 

הוראות ודגשים: 

 • מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר כ"בטון מוכן". 
 • החומר נועד להובלה ולפריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם פרק זמן ארוך יותר מראש.
 • יש לווסת את כמות החומר המוזמן וקצב האספקה להתקדמות העבודה בשטח.
 • ניתן לצקת את החומר בכל סוגי המשאבות הקיימות.
 • פיוליט FC הוא חומר מוכן לשימוש ואין לערבב בו כל חומר שהוא, כל תוספת עלולה לפגום בתכונותיו. 
 • השימוש ב- פיוליט FC ליישום במזרוני בד יתבצע על-פי הוראות יצרן מזרוני הבד . 
 • פרטים ודגשים נוספים ראה בגיליון הטכנולוגי של מוצר זה. 
פיוליט FC - מילוי מדרונים לייצוב הקרקע על שפת נחל הירקון - הדר מערכות בע"מ
PDF להורדה
פיוליט FC
פיוליט FC המענה המועדף לדחיסה בלחץ
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

הוראות ודגשים בהזמנה, בשימוש וביישום:

1. הזמנה:
א, הכמות המינימלית למשלוח , 2 מ"ק 
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום אתר, שעת הספקה וכד') גם: 
 • קצב האספקה הרצוי 
 • משך ההמתנה המשוער לכל ערבל 
 • בעיות גישה ותמרון באתר . 
2 . מזג אויר ותנאי סביבה:
פיוליט FC אינו רגיש להשפעת מזג האוויר והסביבה, הזרקות פיוליט FC מחייבות שיקול דעת ותשומת לב מיוחדת במיוחד כשמזריקים את החומר למזרונים. 
ב. יש ליידע את מנהל מפעל"הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים, 

3.קבלת חומר/ משלוח באתר:
א, זיהוי המשלוח  - באמצעות תעודת משלוח על-ידי נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
ב. השלמת ערבול - יש לערבב במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה
ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה 
ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, בכל מקרה אין לחרוג מטווח 90 דקות עד לגמר הפריקה. 
ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון את דלילות החומר 
ו. אישור קבלה-יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח 

4. שימוש ויישום:
א. הכנת האלמנט להזרקה-באלמנטים סגורים יש ליצור פתחי בקרה לצורך בקרה ומעקב אחר התקדמות החומר המוזרק.
ב. הזרקה-יש להזריק את החומר באופן רציף (ללא הפסקות) עד למילוי מושלם של החלל המוזרק. 
33