דלג לתוכן
חומרי גמר ותשתיות
"פיוליט קל"
Piolit Light
מוצר צמנטי איכותי קל משקל (דומה ל"בטקל"), פרי פיתוח ייחודי של מעבדת חברת "הנסון" המשמש כבטון קל לשימושים לא מבניים.

ייעוד

יישום

תחליף ל"בטקל" או "מרה" ליצירת שיפועים, למילוי חללים, לכיסוי והגנה על צנרת וצפתית וחלק ממערכת הבידוד של המבנה.
פיזור ויישור באמצעות סרגל
מוצר מס' 63

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
תיאור: מוצר צמנטי איכותי קל משקל (דומה ל"בטקל"), פרי פיתוח ייחודי של מעבדת חברת "הנסון" המשמש כבטון קל לשימושים לא מבניים. 
ייעוד: תחליף "בטקל" או"מרה" ליצירת שיפועים, למילוי חללים, לכיסוי והגנה על צנרת רצפתית וחלק ממערכת הבידוד של המבנה. 
מרכיבי תערובת: צמנט, אגרגטים, שילוב מיוחד של מ ו ספים כימיים ותוספים. 
שימה: באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/דוד מנוף/שפיכה ישירה).
יישום: פיזור ויישור באמצעות סרגל.
מאפייני החומר הטרי: עביד במיוחד, קל ונוח ליישור ולפילוס. 
מאפייני החומר הקשוי: משקל מרחבי נמוך וחוזק בלחיצה מתאים לייעוד.
פיוליט קל מיוצר במפעלים הייעודיים, המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים
תיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג / מ"ק)
1500 עד 1590
משקל מרחבי יבש (ק"ג / מ"ק)עד 1480
דרגת סומך (במבחן הקונוס)
S4 עד S8 (בהתאם לדרישה)
חוזק בלחיצה (מגפ"ס) בגיל 28 יום4.0 - 6.0  (בהתאם לדרישה)
עובי שכבה מינימלית (מ"מ)40

ייעוד 

 • תחליף ל-"בטקל" או "מדה"  ליצירת שיפועים לניקוז מים וכתשתית לאיטום. 
 • כיסוי והגנה לצנרת רצפתית (מבטל הצורך לבטן את הצנרת). 
 • חלק ממערכת הבידוד התרמי של המבנה. מילוי חללים בחומר קל משקל . 
יתרונות: 
 • מוצר מבוקר הומוגני ומסונן המשמש כבטון קל לשימושים לא מבניים. 
 • קל ונוח ליישום בשיטות העבודה המקובלות, אינו מצריך מיכון מיוחד או הכשרה מיוחדת של צוותי העבודה, חוסך בעלויות ובזמן. 
 • אינו שוקע ואינו יוצר חללים, אינו תוקף צנרת וחומרים פלסטיים.
 • אינו מעמיס על שלד המבנה תוספת משקל גדולה יותר מחול, משפר כושר בידוד תרמי (כמו בטקל), מבודד אקוסטי טוב יחסית למדה או בטון. 
 • מסופק בסומך הרצוי, ניתן ליציקה בכל מזג אוויר בו ניתן לצקת בטון. 
PDF להורדה
פיוליט קל
דגשים והוראות

 • מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר כ-"בטון מוכן". 
 • החומר נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם פרק זמן אחר מראש. 
 • יש לווסת את כמות החומר המוזמן וקצב האספקה להתקדמות העבודה בשטח. 
 • ביישום פיוליט קל יש להקפיד על: הסומך הרצוי, הכנת התשתית, פיזור ויישור החומר, אשפרה
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה . 

 

פיוליט קל למילוי ויצירת שיפועים - יישום
פיוליט קל - תחליף לבטקל
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנה

 • א. הכמות המינימלית של פיוליט קל הניתנת להזמנה במשלוח אחד היא 2 מ"ק.
 • ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום האתר, שעת האספקה וכד') גם: 
  • ייעוד החומר 
  • דרגת סומך רצוייה 
  • שיטת שימה (משאבה /מנוף/שפיכה/אחר).
  • קצב אספקה רצוי. 
  • משך המתנה צפוי. 
  • בעיות גישה ותמרון באתר. 
2 . מזג אוויר ותנאי סביבה
 • א. אספקת פיוליט קל תתבצע בתנאים רגילים טווח הטמפ' שבין  ° 5 (חורף) לבין ° 35 (קיץ).
 • ב. יציקת פיוליט קל בתנאי טמפ' ומזג אויר חריגים מחייבת שיקול דעת ותשומת לב מיוחדת והיא מותנית בתאום מראש עם נציג מוסמך מטעם חב' "הנסון". 
 • ג. יש ליידע את מנהל מפעל "הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים.
3. קבלת החומר הטרי באתר
 • א. זיהוי המשלוח - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
 • ב. השלמת ערבול - יש לערבל במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה. 
 • ג. בהמתנה לפריקה - יש לערבל במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. משך המתנה ופריקה - יש להמנע מהמתנות חריגות, אין לחרוג מטווח 90 הדקות עד לגמר הפריקה אלא אם הדבר תואם מראש. 
 • ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון התאמת הסומך.
 • ו. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 
4. שמוש ויישום
 • א. הכנת התשתית - התשתית חייבת להיות נקייה מלכלוך, שאריות מתכת , שיירי מזון , חלקים רופפים , שאריות שמן וכד'.
 • ב . סימון גבהים ושיפועים - סימון המפלס העליון הרצוי של החומר יתבצע באמצעות מתיחת חוטים או סרגלים תוך קביעת השיפועים הרצויים.
 • ג . שימת החומר - יש לשפוך את החומר באופן רציף ואחיד על פני כל המשטח בהתאם לגובה הסימון (חוטים או סרגלים) תוך התקדמות בכיוון שיטתי. פיזור החומר ויישורו הסופי בהתאם לסימונים יתבצע בעזרת סרגל מתאים.
 • ד. עלייה על פני השטח - ניתן לדרוך על פני החומר הקשוי, כ 12 - שעות לאחר גמר היציקה.
 • ה. אשפרה - האשפרה תתבצע באמצעות התזה/ריסוס של פני השטח במים החל מ- 12 שעות לאחר גמר היציקה. תקופת האשפרה תמשך לפחות 7 ימים באופן שימנע התייבשות החומר. בתנאי קיץ ומזג אויר חם יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות מהירה של החומר.