דלג לתוכן
חומרי גמר ותשתיות
"כורכרית" - טיח אדריכלי
"Kurkarit" - Architectural Plaster
טיח, ציפוי כורכר מובא מעוכב טרי (״רטוב״), ידידותי ונוח למשתמש.

ייעוד

יישום

ציפוי דקורטיבי המאפשר השגת מראה של אבן כורכר טבעית במגוון רמות גימור ("טקסטורות") ובגוונים שונים, ליישום על גבי קירות פנים וחוץ
באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח רגיל מיוצר באתר.
מוצר מס' 72

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: טיח, ציפוי כורכר מובא מעוכב טרי (״רטוב״), ידידותי ונוח למשתמש.
 • ייעוד: ציפוי דקורטיבי המאפשר השגת מראה של אבן כורכר טבעית במגוון רמות גימור (״טקסטורות״) ובגוונים שונים, ליישום על גבי קירות פנים וחוץ.
 • מרכיבי התערובת: צמנט לבן, חול כורכר, מוספים ותוספים מיוחדים ופיגמנטים טבעיים (על פי הצורך).
 • יישום: באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח רגיל מיוצר באתר.
 • מאפייני החומר הטרי: שומר על טריות ועבידות במשך 36 שעות בתנאי אחסון מתאימים, מסופק לאתר בערבלים ניידים בנפחים שונים על פי הזמנת הלקוח.
 • מאפיינים תפקודיים: טיח אדריכלי, מראה דקורטיבי נאה ומיוחד, חוזק ואטימות כמו טיח רגיל.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת״ 1920.
״כורכרית״ מיוצר במפעלים היעודיים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של ״הנסון״ תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

תיאור

משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק) 1700 עד 1900
תכולת אויר (%) 10 עד 25
חוזק 35 יום (מגפ"ס)
 • בלחיצה
 • בכפיפה
 • הידבקות
 • מינ.   8.0
 • מינ.   1.3
 • ממוצע  0.4
התנגדות למעבר אדי מים (מ') ("שחרור אדים") מקס. 2.0
מקדם ספיגות נימית (ק"ג למ"ר לשעה בחזקת חצי!) (אטימות) מקס  1.0
הצטמקות חופשית (מ"מ/מ') מקס  0.5
הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת") ללא סדקים
רגישות לסדיקה פלסטית אינו נסדק

יתרונות:

 • מוצר מתועש המהווה מענה דקורטיבי ברמות גימור (טקסטורות)  שונות.
 •  מוצר מבוקר והומוגני, עומד בדרישות התקן הישראלי לטיח (ת״י 1920).
 • מקטין פחת ומאפשר חיסכון בכוח אדם.
 • מסופק לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם להתקדמות העבודה בתכנון מלאי מבוקר ועל פי הזמנה.
 • מוכן, מהיר וקל לשימוש בכל השיטות המקובלות.
 • בעל חוזק גבוה והידבקות טובה לרקע.
PDF להורדה
כורכרית
דגשים והוראות

 • הכורכרית מיוצרת תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר מוכן לשימוש.
 • בעת ההזמנה יש להגדיר את ייעוד החומר, שיטת האחסון, אופן היישום.
 •  מותר להוסיף לערבל, בהגיעו לאתר, מים באופן שיבטיח השגת רמת הדלילות הרצוייה לבעל המקצוע. תוספת המים תהיה מבוקרת ולא תחרוג מהרשום בתעודת המשלוח.
 • כמות החומר המינימלית לאספקה באצווה אחת (ערבל) היא 2 מ״ק.
 • אין להוסיף לכורכרית חומרים אחרים נוספים. כל תוספת עלולה לפגוע בתכונותיו.
 • האחסון יתבצע באופן שימנע אבדן מים, ימנע חשיפת הטיח הטרי לאוויר החופשי, שיהיה מוגן מפני תוספת חומרים נוספים ובהתאם להוראות שנמסרו ע״י נציג ״הנסון״.
 • ביישום ״כורכרית״ יש להקפיד על הכנת הרקע, שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, אשפרה.
 • לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה, אחסון ושימוש נכון ב״כורכרית״ מומלץ לעיין בגליון הטכנולוגי של  ״הנסון״  למוצר זה. כמו כן לפני תחילת העבודה בכל אתר ניתן להזמין (בתאום מראש) את נציג  ״הנסון״ להדרכה ולמתן הוראות נוספות.
 
כורכרית - לאלה שמבינים
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנה

 • א. הכמות המינימלית של צמנטיט חוץ הניתנת להזמנה במשלוח אחד היא  2 מ"ק.
 • ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום האתר, שעת האספקה וכד') גם:  
  • גוון רצוי.
  • גודל כורכר מירבי מבוקש.
  • שיטת השימה של הטיח (הציפוי) באתר.
  • אופן אחסון החומר הטרי (מארזים / מיכלים/ אחר). 
 • ג. לקוח המעוניין באמצעי אחסון ייעודיים של חב' "הנסון", יתאם זאת לפחות 48 שעות מראש.  
 • ד. במידה והלקוח מעוניין בהדרכת נציג "הנסון" עליו לתאם זאת מראש. 

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

א. אספקת כורכורית תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין  ° 5 (חורף) לבין ° 35 (קיץ).
 • ב. אספקת החומר בתנאי טמפ' החורגים מהנ"ל תתאפשר רק במקרים חריגים בתאום מראש עם נציג מוסמך מטעם חב' "הנסון".
ג .אחסון החומר יותאם לתנאי מזג האוויר: 
 • ינקטו אמצעים למניעת חדירת מי גשמים למיכל האחסון (כיסוי, קירוי וכד').
 • ינקטו אמצעים להגנה מפני התייבשות / אבדן מים. 
 • תוספת חומרים זרים לתערובת בתקופת האיחסון אסורה.
ד. יש לידע את מנהל המפעל חב' "הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר.

3. קבלת הטיח באתר

א. זיהוי המוצר - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
ב. השלמת ערבול וקביעת הסומך הדרוש - תבוצע השלמת ערבול במשך 2 דקות לפחות בסיבובים  מהירים ואחריה יבחן נציג מוסמך מטעם המזמין את 
    הסומך בטביעת עין ובתחושת יד.  במידת הצורך, רשאי הנהג להוסיף מים בכמויות קטנות של 20 ליטר בכל פעם, כאשר לאחר כל תוספת מים נדרש ערבול              בסיבובים מהירים  במשך 2 דקות נוספות. בקרת תוספת המים תתבצע אך ורק באמצעות שעון המים של הערבל. 
ג. אין להוסיף לערבל מרכיבים אחרים או נוספים למעט כמויות המים הנ"ל. 
ד. פריקת החומר תתבצע לאמצעי אחסון כמפורט בסעיף 4 שלהלן. 
ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 

4. הוראות אחסון

א. אחסון הטיח הטרי באתר יתבצע באחת מהחלופות הבאות:
 • אמצעי אחסון ייעודיים המסופקים ע"י חב' "הנסון" (מארזים או מיכלים). 
 • אמצעי אחסון עצמיים של הלקוח התואמים את ההנחיות שלהלן. 
ב. אמצעי האחסון יהיו בכל מקרה כלי קיבול אטומים שאינם מאפשרים אבדן מים, ומצויידים באמצעים לכיסוי הפתח העליון למניעת התאיידות מים מפני השטח      של החומר הטרי. 
ג. אמצעי האחסון המסופקים ע"י "הנסון" עפ"י תאום מראש (ראה סעיף 1 ג' שלעיל) הינו

 • מארז "שק" המקובע לשלד פיגומים-קיבולת ממוצעת 2.5 מ"ק. 
ד. חומר שאינו מיועד לשימוש ביום האספקה, יכוסה בשכבת מים בעובי של 1 ס"מ מעל פני החומר וביריעת פוליאתילן למניעת חשיפתו לאוויר ולהגנה מפני              התייבשותו. 
ה. אין להוסיף לחומר הטרי כל חומר ואין לערבב בו חומרים אחרים, כל תוספת כנ"ל עלולה לפגוע בתכונותיו . 

5. שימוש ויישום

א. הכנת הרקע - יש להכין את התשתית באופן הבא:

 • תשתית בטון - יש לשטוף את פני הבטון מאבק ומשאריות שמן וכד' יש לסלק שאריות עץ, חוטי קשירה ומסמרים. באזורים שבהם הבטון חלק במיוחד יש לחספס את פני השטח (יישום טיח על פני בטון חלקים עלול לפגוע בכושר ההידבקות בין הטיח לבין פני הבטון). תחילת יישום הטיח תתבצע לאחר שפני הבטון התייבשו לחלוטין.


 • תשתית בלוקי "איטונג" - יש לבצע "הכנה" באמצעות סתימת כל החורים במלט חול-צמנט. יש להרטיב את פני השטח במים עד להרווייתם. יש ליישם את הטיח על גבי קיר רווי. 
 • תשתית בלוקי בטון -  יש לבצע "הכנה" באמצעות סתימת כל החורים במלט. יש לשטוף את פני הקיר מאבק. יש לאפשר לפני השטח להתייבש באופן מוחלט ולאחר מכן ניתן להתחיל ביישום הטיח.
ב. יישום שכבת הרבצה - שכבת ההרבצה תיושם עם גמר הכנת הרקע באופן הבא: 
 • עובי שכבת ההרבצה יהיה 5 עד 6 מ"מ והיא תיושם בחומר בעל סומך דליל מזה המשמש לשכבתה מיישרת.
 • במידה והיישום מתבצע בהתזה יש להשאיר את פני השטח המותזים מחוספסים, לחילופיו ניתן  עבד את פני השטח באמצעות מרית משוננת ("מאלש") תוך יצירת חריצים אופקיים.
 • לאחר שהחומר התייבש יש להרטיב את שכבת ההרבצה מספר פעמים ולהמתין כ-24 שעות עד ליישום השכבה המיישרת. במקרה של עיכוב ביישום השכבה המיישרת יש להרטיב את הקיר כמפורט בהמשך בסעיף "אשפרה". 
ג. יישום "כורכורית" 
 • כורכורית תיושם בעובי מירבי של 16 מ"מ, היישום יתבצע ב"השלכה", יישור השכבה יתבצע באמצעות סרגל. בהתאם לדרישות ולמגבלות הגיאומטריות של הקיר ניתן ליישם שכבה מיישרת עבה יותר, אולם היישום יתבצע במספר שכבות, יש להתייחס לכל שכבה כשכבת הרבצה של השכבה שמעליה.
 • יישום שכבה מיישרת על גבי תשתית בלוקי בטון יתבצע רק לאחר ייבוש פני הבלוקים.
 • כשעה לאחר יישום השכבה המיישרת יש לבצע "גרוד" של פני השטח לשם יישור ועיבוד של פני החומר ולקבלת הטקסטורה ("גימור") הרצוייה.
ד. אשפרה  
 • לאחר שהשכבה המיישרת התיבשה יש להרטיב אותה במים באופן שיגרום להרוויתה
 • יש לחזור על ההרטבה מספר פעמים ביום באופן שלא יאפשר התייבשות משמעותית של פני השטח. 
 • יש להמשיך באשפרה כנ"ל במשך 7 ימים.