דלג לתוכן
מוצרי מדה ותשתית לריצוף ולציפוי
מדה פלס 3000
Self Leveling Flooring Material
סדרת מוצרי ה"סופר פלס" כוללת סוגים שונים של מדות צמנטיות טריות המסופקות בערבלים בדומה לבטון.

ייעוד

יישום

מוצרי הסופר פלס מחולקים לשתי קבוצות בהתאם לתכונות החומר הטרי ואופן השימה:
פיזור ויישור באמצעות סרגל אלומיניום.
מוצר מס' 90

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: סדרת מוצרי ה"סופר פלס" כוללת סוגים שונים של מדות צמנטיות טריות המסופקות בערבלים בדומה לבטון. מוצרי ה"סופר פלס" משמשים ליצירת שכבת השלמה מישורית על גבי רצפות קיימות והם פרי פיתוח ייחודי של מעבדות חברת "הנסון".
 • ייעוד:מוצרי הסופר פלס מחולקים לשתי קבוצות בהתאם לתכונות החומר הטרי ואופן השימה.
 • יישום:  יישום מהיר בשיטות המקובלות, ללא צורך במיכון מיוחד.
 • פיוליט סופר פלס: מוצרים קלי משקל וקלי פילוס המשמשים כתשתית להדבקת אריחים, שטיחים ופרקטים
 • מדה סופר פלס: מוצרים מתפלסים ליישום מהיר ומדויק כתשתית לכל סוגי החיפוי. כל מוצרי ה"סופר פלס" מתאימים לבתי מגורים, מבני ציבור , מבני תעשייה וכד'.
 • שימה: באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה/דוד מנוף/שפיכה ישירה).
ייצור מוצרי ה"סופר פלס" מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים תיאור
יכולת זרימההחומר הטרי זורם בקלות ומתפלס ע"י יצירת גלים בחומר
חוזק (מגפ"ס) בגיל 28 יום
 • בלחיצה

 • 40-25 מגפ"ס בממוצע (ע"פ דרישה).
משקל מרחבי רטוב ("טרי")1900 - 2100 ק"ג/מ"ק.
משקל מרחבי יבש ("קשוי")
1800- 2000 ק"ג/מ"ק
טמפ' יישום 10–30 מעלות צלסיוס
דרגות סומך (בהתאם לדרישה)שירוע 750-850  מ"מ
סיבים כן
עובי שכבה מינימלית 1 ס"מ
עובי שכבה מקסימלי (ס"מ)3 ס"מ
אגרגט מירבי (מ"מ) 4 מ"מ
רמת פילוס מתפלס

ייעוד תשתית קשיחה (מדה) להדבקה

אריחים, שטיחים, פרקטים, ,PVC ציפויים, חימום תת ריצפתי, כיסוי צנרת ריצפתית כן
טיפול בפני השטח בהתאם להנחיות המתכנן
מגבלות שאיבה אין

שימושים:

 • תשתית מילוי מתחת לריצוף. תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, יריעות PVC,  "פרקט".
 • תחליף ל"בטקל" או "מדה"  ליצירת שיפועים לניקוז מים. 
 • חומר כיסוי והגנה לצנרת רצפתית מבטל הצורך לבטן את הצנרת. 
יתרונות: 
 • משמש תחליף לחול המיוצב בצמנט, אינו שוקע, (חול עלול לגרום לשקיעת המרצפות בהידוק לא מושלם). מבטל הצורך לבטן את הצנרת מתחת לריצוף, כמו כן מבטל הצורך לפנות את שאריות חומרי הבנייה. 
 • אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואת אריחי השיש (ספיגותו נמוכה בהשוואה למילוי חול מונע עלייה קפילארית של המים מעל לפנלים לאורך הקירות). 
 • מסופק בערבלים בסומך הרצוי, קל ונוח ליישום בשיטות העבודה המקובלות, אינו מצריך מיכון מיוחד, ניתן לשאיבה לקומות גבוהות, חוסך בעלויות ובזמן. 
 • אינו מצריך הכשרה מיוחדת של צוותי עבודה
 • מוצר מבוקר והומוגני העומד בדרישות התקנים הישראליים . 

PDF להורדה
מדה פלס 3000
דגשים והוראות

 • מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר כ"בטון מוכן". 
 • החומר נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם פרק זמן אחר מראש . 
 • יש לווסת את כמות החומר המוזמן וקצב האספקה להתקדמות העבודה בשטח.
 • ביישום מדה פלס יש להקפיד על: הסומך הרצוי, הכנת התשתית, פיזור ויישור החומר, אשפרה. 
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגיליון הטכנולוגי של מוצר זה

מדה פלס- יישום במבנה תעשיה
מדה מתפלסת-לכל סוג של חיפוי או ציפוי
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנה:

 • א, הכמות המינימלית למשלוח - 3 מ"ק 
 • ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום אתר, שעת הספקה וכד') גם: 
  • ייעוד החומר.
  • עובי מינימלי ומקסימלי של השכבה המיושמת.
  • קומה ושיטת שימה (משאבה/שפיכה/סל מנוף/אחר).
  • קצב האספקה הרצוי. 
  • משך ההמתנה המשוער לכל ערבל. 
  • בעיות גישה ותמרון באתר. 
2 . מזג אויר ותנאי סביבה:
 • א. אספקת מדה מתפלסת תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין  10°C (חורף) לבין 35°C (קיץ).
 • ב. אספקת החומר בתנאי טמפ' החורגים מהנ"ל תתאפשר רק במקרים חריגים בתאום מראש עם נציג מוסמך מטעם חב' "הנסון". 
 • ג. אין לצקת באזורים פתוחים במקומות בהם נושבת רוח בעת היציקה.
 • ב. יש לידע את מנהל מפעל"הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים. 

3.קבלת חומר/ משלוח באתר:
 • א, זיהוי המשלוח - באמצעות תעודת משלוח על-ידי נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
 • ב. השלמת ערבול - יש לערבב במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה. 
 • ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, בכל מקרה אין לחרוג מטווח 90 דקות עד לגמר הפריקה. 
 • ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון את דלילות החומר. 
 • ו. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 

4. שימוש ויישום:
 • א. הכנת התשתית - התשתית חייבת להיות נקייה מלכלוך, אבק, שאריות מתכת, שיירי מזון, חלקים רופפים, שאריות שמן וכד'. פני השטח (התשתית) יהיו יבשים ומחוספסים.
 • ב. סימון גבהים ושיפועים - סימון המפלס העליון הרצוי של המדה המתפלסת יתבצע באמצעות סימון לאורן הקירות, בשטחים גדולים יש לקבוע סימנים למפלס פני החומר וכן למקם פסי הפרדה מפולסים ליצירת תפרי התפשטות. 
 • ג. במידה וקיים תפר קונסטרוקטיבי במבנה יש לודא שהוא עובר אל תפרי התפשטות במדה פלס. במקרה והתשתית היא מבטון בעל חוזק פני שטח נמוך מדרישות ת"י  1555 חלק 3 ()בהתאם לייעוד הרצפה), יש לקרצף את פני הבטון לשם סילוק השכבה החלשה לפני יישום המדה פלס. 
 • ד. במקרה והתשתית היא חימום תת-רצפתי יש לקבל הנחיות להמשך ביצוע העבודה מנציג מוסמך של חב' "הנסון" .
 • ה. במקרה והתשתית היא מבטון בעל פני שטח חלקים, יש להשתמש בעיסה צמנטית כשכבה ראשונה מקשרת ("פריימר"), שכבת המדה פלס תיושם מעליה כששכבת הפריימר עדיין טרייה. אופן הכנת העיסה הצמנטית תהייה בהתאם להוראות יצרן הפולימר. הפולימר יתאים לחיבור בין בטון ישן לחדש. 
 • ו. שימת החומר - יש לשפוך את החומר באופן רציף ואחיד על פני כל המשטח כשהפריימר עדיין טרי בהתאם לגובה הסימון תוך התקדמות בכיוון שיטתי. אין לעבור את המפלס המקסימלי המסומן. פיזור החומר ויישורו הסופי בהתאם לסימונים יתבצע בעזרת סרגל ארוך, לאחר מכן יש לעבור על המדה פלס עם גלגלת פלסטית משוננת לסילוק בועות האוויר שנותרו. 
 • ז. ניתן לדרוך על פני מדה פלס כ - 24 שעות לאחר גמר היציקה. 
 • ח. תפרי התפשטות (תפרי דמה) - יש לבצע תפרי התפשטות במרחקים של 3 מ' לכל כיוון ובהתאם למבנה הגאומטרי של הרצפה . 
 • ט. אשפרה - האשפרה תתבצע באמצעות התזה/ריסוס של פני השטח במים החל מ-12 שעות לאחר גמר היציקה ולאחר שבוצעו גרוד (במידה ונדרש) וטאטוא. תקופת האשפרה תמשך 4 ימים לפחות באופן שימנע התייבשות החומר. בתנאי קיץ ומזג אויר חם יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות מהירה של החומר.