דלג לתוכן
מוצרי מדה ותשתית לריצוף ולציפוי
מדה סיב
Self Leveling Flooring Material
תערובת מדה בעלת חוזק גבוה, משוריינת בסיבים סינתטיים קשיחים ארוכים ו/או גמישים

ייעוד

יישום

מיועדת ליצירת משטחים מפולסים כתשתית לריצוף.
יתבצע בהתאם ליעוד הרצפה וע"פ התקנים הרלוונטיים.
מוצר מס' 91

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: ”מדה סיב” הינה תערובת מדה בעלת חוזק גבוה, משוריינת בסיבים סינתטיים קשיחים ארוכים ו/או גמישים, בעלי מידת אורך משתנה בהתאם לייעוד, 
 • ייעוד: מיועדת ליצירת משטחים מפולסים כתשתית לריצוף.תערובת ”מדה סיב” מתאימה לשימושים רבים: רצפות בבתי מגורים, מבני ציבור וכד'
 • יישום:  יישום מהיר בשיטות המקובלות, ללא צורך במיכון מיוחד.
ייצור מדה סיב מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים תיאור
יכולת זרימההחומר הטרי זורם בקלות ומתפלס ע"י יצירת גלים בחומר
חוזק (מגפ"ס) בגיל 56 יום
 • בלחיצה

 • 0-40 מגפ"ס בממוצע (ע"פ דרישה).
משקל מרחבי רטוב ("טרי")2250 - 2150 ק"ג/מ"ק.
משקל מרחבי יבש ("קשוי")
2050 - 2150 ק"ג/מ"ק
טמפ' יישום 10–30 מעלות צלסיוס
סיבים באורך 40–50 מ"מ ע"פ דרישה
סיבים באורך 6–38 מ"מע"פ דרישה
עובי שכבה מינימלית5 ס"מ

יתרונות:

 • מאפשרת יישום מהיר בשיטות המקובלות, ללא צורך במיכון מיוחד.
 • מתקבל משטח מפולס (ללא גלים)
 • המוצר הומוגני ומסונן.
 • מתאימה לדרישות התקנים הישראלים )ת"י 1555 ,ת"י 5566.)
 • בעלת חוזק גבוה.
 • מכילה סיבים באורכים שונים.
PDF להורדה
מדה סיב
דגשים והוראות

 • במידת הצורך יש להסיר את הקרום העליון שנוצר על פני ה"מדה סיב" לאחר התקשותו ולטאטא את האבק שנוצר.
 • מודגש בזה שלחב' "הנסון" אין אחריות להתפתחות סדקים בחומר ו/או להינתקות שלו מהתשתית ו/או להתקלפות.

מדה סיב- יישום במבנה תעשיה
מדה מתפלסת-לכל סוג של חיפוי או ציפוי
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנה:

 • א, הכמות המינימלית למשלוח - 3 מ"ק 
 • ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום אתר, שעת הספקה וכד') גם: 
  • ייעוד החומר
  • עובי מינימלי ומקסימלי של השכבה המיושמת
  • קומה ושיטת שימה (משאבה/שפיכה/סל מנוף/אחר)
  • קצב האספקה הרצוי 
  • משך ההמתנה המשוער לכל ערבל 
  • בעיות גישה ותמרון באתר . 
2 . מזג אויר ותנאי סביבה:
 • א. אספקת מדה מתפלסת תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין  10°(חורף) לבין 35°C (קיץ).
 • ב. אספקת החומר בתנאי טמפ' החורגים מהנ"ל תתאפשר רק במקרים חריגים בתאום מראש עם נציג מוסמך מטעם חב' "הנסון". 
 • ג. אין לצקת באזורים פתוחים במקומות בהם נושבת רוח בעת היציקה.
 • ב. יש לידע את מנהל מפעל "הנסון" מראש לגבי כל בעיית גישה ו/או תמרון באתר לצורך תדרוך מראש של הנהגים.
3.קבלת חומר/ משלוח באתר:
 • א, זיהוי המשלוח - באמצעות תעודת משלוח על-ידי נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
 • ב. השלמת ערבול - יש לערבב במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה 
 • ד. משך המתנה ופריקה - יש להימנע מהמתנות חריגות, בכל מקרה אין לחרוג מטווח 90 דקות עד לגמר הפריקה. 
 • ה. לפני תחילת הפריקה יש לבחון את דלילות החומר 
 • ו. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח.
4. שימוש ויישום:
 • א. הכנת התשתית - התשתית חייבת להיות נקייה מלכלוך, אבק, שאריות מתכת, שיירי מזון, חלקים רופפים, שאריות שמן וכד'. פני השטח (התשתית) יהיו יבשים ומחוספסים.
 • ב. סימון גבהים ושיפועים - סימון המפלס העליון הרצוי של המדה המתפלסת יתבצע באמצעות סימון לאורן הקירות, בשטחים גדולים יש לקבוע סימנים למפלס פני החומר וכן למקם פסי הפרדה מפולסים ליצירת תפרי התפשטות. 
 • ג.  במידה וקיים תפר קונסטרוקטיבי במבנה יש לודא שהוא עובר אל תפרי התפשטות במדה סיב. במקרה והתשתית היא מבטון בעל חוזק פני שטח נמוך מדרישות ת"י  1555 חלק 3 ()בהתאם לייעוד הרצפה), יש לקרצף את פני הבטון לשם סילוק השכבה החלשה לפני יישום המדה סיב. 
 • ד. במקרה והתשתית היא חימום תת-רצפתי יש לקבל הנחיות להמשך ביצוע העבודה מנציג מוסמך של חב' הנסון.
 • ה. במקרה והתשתית היא מבטון בעל פני שטח חלקים, יש להשתמש בעיסה צמנטית כשכבה ראשונה מקשרת ("פריימר"), שכבת המדה סיב תיושם מעליה כששכבת הפריימר עדיין טרייה. אופן הכנת העיסה הצמנטית תהייה בהתאם להוראות יצרן הפולימר. הפולימר יתאים לחיבור בין בטון ישן לחדש. 
 • ו. שימת החומר - יש לשפוך את החומר באופן רציף ואחיד על פני כל המשטח כשהפריימר עדיין טרי בהתאם לגובה הסימון תוך התקדמות בכיוון שיטתי. אין לעבור את המפלס המקסימלי המסומן. פיזור החומר ויישורו הסופי בהתאם לסימונים יתבצע בעזרת סרגל ארוך, לאחר מכן יש לעבור על המדה סיב עם גלגלת פלסטית משוננת לסילוק בועות האוויר שנותרו. 
 • ז. ניתן לדרוך על פני מדה סיב כ - 24 שעות לאחר גמר היציקה. 
 • ח. תפרי התפשטות (תפרי דמה) - יש לבצע תפרי התפשטות במרחקים של 3 מ' לכל כיוון ובהתאם למבנה הגאומטרי של הרצפה. 
 • ט. אשפרה - האשפרה תתבצע באמצעות התזה/ריסוס של פני השטח במים החל מ-12 שעות לאחר גמר היציקה ולאחר שבוצעו גרוד (במידה ונדרש) וטאטוא. תקופת האשפרה תמשך 4 ימים לפחות באופן שימנע התייבשות החומר. בתנאי קיץ ומזג אויר חם יש להקפיד במיוחד על מניעת התייבשות מהירה של החומר.